Epson ve Çevre

Epson ve Çevre

Belge baskısı ve üretimi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak, küresel kaynakların yönetiminde aktif rol almanın vazifemiz olduğunu düşünüyoruz global kaynaklarımızın yönetimi. Şirketimizin çevre ilkeleri çocuklarımız ve kendimiz için daha iyi bir yarını muhafaza edebilmek adına bugünün zorluklarıyla mücadele etmektedir.

Çevre Vizyonu 2050

İlk ve en basit adım CO2-emisyonunu azaltmaktır. Dünyanın taşıma kapasitesinin sınırlı olduğu artık ortada. Bu, Epson’un ürünlerindeki CO2 emisyonlarını 2050 yılına kadar %90 oranında azaltmış olma niyetinin ilanıdır.

Daha fazlası

2025 Hedefleri

Belirlediğimiz hedeflere bir gün içinde erişemeyiz. Bu görevlerin büyüklüğünün altında ezilmemek için Vizyonumuzun başarılı bir şekilde gerçekleştirmemizde yolu gösterecek ara adımlar belirlemek önemlidir. Attığımız adımlarla ilgili bilgileri düzenli olarak yayınlıyoruz.

Daha fazlası

Çevresel Geçmiş

Projelerimiz kırk yıldır devam etmekte olan başarılı bir kirlilik kontrol programıyla başladı. 90'ların sonuna gelindiğinde Epson, başarılarını yıllık olarak yayınlanan bir çevre raporu ile yayınlamaya başladı. 2000'lerin başında kapsamını yeniden genişleten Epson, o zamandan beri ağaçlandırma projeleri, enerji kontrolü ve sıfır emisyon programlarında aktif olarak yer almaya devam etmektedir.

Daha fazlası

Global Çevresel Konumlanma Bildirimi

Mesajımız oldukça basittir ve bu sayede dünya çapında anlaşılmıştır: “Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Ürünler”. Bu basit cümle, bizi müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çevremiz için elimizden gelenin en iyisini yapmak konusunda her gün güçlendiren tüm ifadelerin özünü içerir.

Daha fazlası

Yaşam Döngüsünü Düşünme

İlk taslaktan bir dönüşüm sürecine girene kadar: Tüm ürünlerimiz ekolojik olarak sürdürülebilir bir yaşam döngüsünü düşünerek geliştirilmiştir. Bu bizim, çevreye karşı duyarlı ürünlerimizde kullandığımız temel stratejidir ve bu ürünlerimizde çevresel etkimizi azaltma çabamızı sınırlarımız ötesine, evlerinize ve ofislerinize taşır.

Daha fazlası

Yeni Bakış Açısı

Hedefimiz Epson'un üretim tesislerindeki uygulamalarımızla bitmiyor. Girişimlerimiz, halihazırda müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın günlük iş rutinlerini etkilemektedir.

Daha fazlası

Ürünler

Tüm ürünlerimiz, ekolojik olarak sürdürülebilir bir yaşam döngüsü ile uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Çevre dostu bir tasarımla birlikte ürünlerimize ait ekolojik tüm verileri sağlıyor olmamız tüm ürün yelpazemizdeki tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir.

Daha fazlası

Üretim

Üretim süreçlerimizin ekolojik optimizasyonu, politikalarımızın odaklandığı temel alanlardan biridir. Genellikle küresel ısınmanın önlenmesi, emisyonun azaltılması ve kimyasal maddelerin kontrolüne odaklanıyoruz. Bununla birlikte çalışmalarımızı gelişmiş bir taşıma sistemi, iyi tasarlanmış bir su ve madde yönetimi ve sertifikalı bir Çevresel Risk Yönetimi gibi konulara odaklıyoruz.

Daha fazlası

Ürün Geri Dönüşümü

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için hizmet sürelerinin sonuna gelen ürünlerimizin sorumlu ve etkili bir şekilde geri dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Bu öneminden ötürü, planlama aşamalarında uygulanmak üzere bir geri dönüşüm stratejisi geliştirdik. Tüm mamullerimiz 2005 yılından beri WEEE yönergesi ile uyumludur. Kartuş gibi tüketilen ürünler için oluşturduğumuz bir toplama sistemi ile boş kartuşların güvenli bir şekilde Epson'a dönmesini sağlıyoruz.

Daha fazlası

Eko Toplum

Destek vermenin ve stratejilerimizi global seviyeye taşımanın vazifemiz olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimiz ve İş ortaklarımızla birlikte Eko Kurumsal Vatandaşlık, Eko Teknoloji, Eko Haberleşme veya Eko Eğitim.

Daha fazlası

Çevresel Yönetim

Çevre koruma konusuna olan bağlılığımızla gerçekleştirdiğimiz tüm çabalarımız genel yönetim felsefemizin derinliklerinden gelmektedir. Bu felsefe, toplumun dünya üzerindeki ekolojik etkinin en aza indirilmesi isteğiyle paralellik göstermektedir. Bu, Epson'un toplumun bu isteğini gerçekleştirme ve geleceğimizi koruma hedefinin ilanıdır. Hayata geçirdiğimiz Çevresel Yönetim Sistemi ve Çevresel Risk Yönetimi bu hedeflere ulaşmak konusunda bize yol göstermektedir.

Daha fazlası

Çevre Bilgisi

Kurumsal sosyal sorumluluğumuzu (CSR) yerine getirmek için müşterilerimiz ve toplumun beklentilerinin ötesine geçen bir değer vererek çevresel sorunlara eğiliyoruz.

Daha fazlası