EcoTank ITS TCO Hesap Makinesi Metodolojisi

EcoTank ITS Toplam Sahip Olma Maliyeti hesap makinesi (“TCO Hesap Makinesi”), donanımın ilk satın alma maliyetlerine ek olarak değişken bir periyottaki devam eden mürekkep ve toner maliyetlerini de temel alarak toplam sahip olma maliyetini gösterir. Lütfen ek değişken masraflar, diğer sarf malzemeleri, servis, güç tüketimi ve parça değişimi dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere toplam sahip olma maliyetini etkileyebilir.

TCO hesap makinesinde karşılaştırma, IDC EMEA Hardcopy Tracker'a (2019 2. Çeyrek Verileri) göre en üst sırada yer alan 20 adet rakip A4 mürekkep kartuşlu tek renkli lazer yazıcı SFP ve MFP'ler, en üst sırada yer alan 20 adet rakip A4 renkli lazer yazıcı SFP ve MFP'ler ve en üst sırada yer alan 20 rakip mürekkep püskürtmeli yazıcı SFP ve MFP'ler arasında yapılmıştır. Yazıcıların ve sarf malzemelerinin ABD Doları ($) cinsinden ortalama satış fiyatları IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (2019 2. Çeyrek Verileri) ve IDC EMEA Consumables Tracker'dan (2019 1. Yarı Verileri) alınmıştır. Sayfa başına maliyet, sarf malzemelerinin ortalama satış fiyatının üreticilerin yayınladığı resmi olarak halka açıklanmış bilgilerde yer alan verimlere bölünmesiyle hesaplanmıştır.

‘Pazar Ortalaması’ TCO Hesap Makinesinde listelenen 20 karşılaştırma modelinden türetilmiş genel bir ortalama rakamdır. Tüm üreticilerin spesifikasyonları ve performans verileri, üreticilerin kendi broşürleri ve web siteleri dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kamuya açık olan bilgilerden derlenmiştir.

EcoTank ITS Hesap Makinesi yalnızca belirtilen Epson ITS yazıcıları ile karşılaştırma yapabilir, diğer Epson yazıcıları için genel bir ürün karşılaştırma aracı olarak tasarlanmamıştır.

Epson EcoTank ITS yazıcıları temel olarak profesyonel pazarlar ve daha yüksek hacimli ev kullanıcıları için tasarlanmıştır, dolayısıyla EcoTank ITS Hesap Makinesindeki kullanımlar ve rakamlar bu öngörülen kullanım doğrultusundadır.

EcoTank ITS Hesap Makinesi bayiniz tarafından verilebilecek veya ürünle birlikte verilen ayrıntılı özelliklerde belirtilen bilgilerin yerini almak üzere tasarlanmamıştır.

EcoTank ITS Hesap Makinesi sadece bir kılavuz olması amacıyla tasarlanmıştır. Epson bu sitede yer alan verilerin tam doğru olmasını sağlamak için makul çaba göstermiş olmakla birlikte, verilerin doğruluğu veya geçerliliğiyle ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz. Olası müşteriler işletmelerini maddi olarak etkileyebilecek önemli bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için gerekli adımları atmalı ve burada verilen rakamları kontrol etmelidir.

Bu sitede yer alan ve rakiplere ait ticari marka resimler veya logolar, yalnızca ürünlerin adil bir şekilde karşılaştırılmasını sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Rakiplerin ürünleriyle ilgili her türlü illüstrasyon yalnızca gösterim amaçlı kullanılmıştır ve mevcut modellerin hatasız temsilini teşkil etmesi amaçlanmamıştır.

Tüm üreticilerin spesifikasyonları ve performans verileri, üreticilerin kendi broşürleri ve web siteleri dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kamuya açık olan bilgilerden derlenmiştir.

KDV ve teslimat ücretleri fiyat hesaplamalarına dahil edilmez. Fiyatlar pazar koşulları nedeniyle değişikliğe tabidir.

EcoTank ITS Hesap Makinesine dahil edilen rakip modeller, IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker'a (2019 2. Çeyrek Verileri) göre en iyi satan 20 rakip modeldir. Seçim kriterleri şunlardır:

  • A4 Mono Lazer 1-20 sf./dak.
  • A4 Renkli Lazer 1-20 sf./dak.
  • A4 Mürekkep Kartuşlu Mürekkep Püskürtmeli

Yazıcıların ve sarf malzemelerinin ABD Doları ($) cinsinden ortalama satış fiyatları IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker (Veri 2. Çeyrek 2019) ve IDC EMEA Consumables Tracker'dan (Veri 1. Yarı 2019) alınmıştır. Ortalama satış fiyatı, gelir ünitelere bölünerek hesaplanmıştır.

Yukarıdaki IDC İzleyiciler için yapılan karşılaştırmada yer alan bölgeler Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dır.

‘Pazar Ortalaması’ EcoTank ITS Hesap Makinesinde listelenen 20 rakip modelinden türetilmiş genel bir ortalama rakamdır.

Baskı maliyetleri Epson'un Mürekkep Tanklı yazıcılarında ve rakiplerin yazıcılarında kullanılan varsayılan ayarları baz alır. Bunlar ISO sertifikasında kullanılan ayarlarla tutarlıdır.

EcoTank ITS Hesap Makinesinin hesaplamalarına dahil edilmiş olan tüm sarf malzemelerinin verimleri ve fiyatlama verileri üreticinin kendi orijinal mürekkebini veya tonerini baz alır.

Adil karşılaştırma ve doğru veri raporlama amaçları için, verim bilgileri içeriğin yayınlanması sırasında ISO standartlarına göre belirlenmiş olan en yüksek verimli sarf malzemelerinden alınmıştır. Karşılaştırmada kombinasyon paketler, çoklu paketler ve mürekkep püskürtmeli fotoğraf yazıcılarında kullanılan siyah fotoğraf kartuşları hariç tutulmuştur. Bu veriler kamuya açıktır.

Epson'un ve rakiplerin ürünle birlikte gelen toner ve mürekkep verimleri üreticilerin yayınlanmış spesifikasyonlarından alınmıştır. Üretici ürünle birlikte gelen malzemelerin verimini yayınlamazsa, bu durumda bunun standart kapasiteli satış sonrası kartuşlarla aynı verime sahip olacağı varsayılmıştır.

Sayfa başına renkli yazdırma maliyeti (CPP), siyah, cyan, macenta ve sarı sarf malzemelerinin ortalama satış fiyatının üreticilerin yayınladığı resmi olarak halka açıklanmış bilgilerde yer alan verimlere bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Sayfa başına tek renk maliyeti (CPP), siyah sarf malzemelerinin ortalama satış fiyatının üreticilerin yayınladığı resmi olarak halka açıklanmış bilgilerde yer alan verimlere bölünmesiyle hesaplanmıştır.

Belirtilen maliyet tasarrufları, müşteri tarafından EcoTank ITS Hesap Makinesinde belirtilen baskı hacmi için aşağıdaki hesaplama temel alarak yapılan toplam maliyet tasarruflarını gösterir:

[Ortalama renkli CPP x renkli baskı hacmi - eksi ürünle birlikte gelen mürekkep/toner sayfa sayısı] artı [Ortalama mono CPP x mono baskı hacmi - eksi ürünle birlikte gelen toner sayfa sayısı] artı donanım maliyeti.

EcoTank ITS Hesap Makinesinde kullanılan verileri görmek için aşağıdaki tablolara bakın.

Epson Mono EcoTank ITS Yazıcılar

YAZICI MODELİ YAZICI FİYATI (ABD Doları) TOPLU SAYFA VERİMİ SAYFA BAŞINA SİYAH MÜREKKEP (ABD DOLARI)

Epson Renkli EcoTank ITS Yazıcılar

YAZICI MODELİ YAZICI FİYATI (ABD Doları) TOPLU SİYAH SAYFA VERİMİ SAYFA BAŞINA SİYAH MÜREKKEP (ABD DOLARI) TOPLU RENKLİ SAYFA VERİMİ SAYFA BAŞI RENKLİ MALİYETİ VERİMİ (ABD Doları)

Tek Renkli Lazer Yazıcılar

Printer Model YAZICI FİYATI (ABD Doları) Bundled page yield SAYFA BAŞINA SİYAH MÜREKKEP (ABD DOLARI)

Renkli Lazer Yazıcılar

Printer Model YAZICI FİYATI (ABD Doları) TOPLU SİYAH SAYFA VERİMİ SAYFA BAŞINA SİYAH MÜREKKEP (ABD DOLARI) TOPLU RENKLİ SAYFA VERİMİ SAYFA BAŞI RENKLİ MALİYETİ VERİMİ (ABD Doları)

Mürekkep Kartuşu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Printer Model YAZICI FİYATI (ABD Doları) TOPLU SİYAH SAYFA VERİMİ SAYFA BAŞINA SİYAH MÜREKKEP (ABD DOLARI) TOPLU RENKLİ SAYFA VERİMİ SAYFA BAŞI RENKLİ MALİYETİ VERİMİ (ABD Doları)