2025'de İmalat Sektörü: Daha fazla iş, daha fazla yaratıcılık, daha fazla büyüme

Avrupa'nın iş gücü, dördüncü sanayi devriminin olumlu etkiler yaratacağını öngörüyor

2025'de İmalat Sektörü: Daha fazla iş, daha fazla yaratıcılık, daha fazla büyüme

Yenilikçi bir dünyada yaşıyoruz. Burası, 3D yazıcılar, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka ve gelişmiş robot biliminin gelecekteki fabrikaların temel belirleyicileri olmasının muhtemel olduğu, gelişmiş bir imalat dünyası.

Büyük ölçekli bir değişimin ufukta göründüğü her zaman olduğu gibi, halkı pençesine alan bir dehşet havası olduğu bildirilmiştir. Örneğin, kendi araştırmamızda, Avrupalı iş gücünün yüzde 57'sinin teknolojinin önümüzdeki on yılda sektörleri bozacağına inandığı ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte, manşetteki bu rakama rağmen diğer sonuçlar, dördüncü sanayi devriminden beklenen avantajlara dair, birçok kişinin beklentisinin aksine, çok daha olumlu bir tutum olduğunu düşündürtmektedir. Peki, Avrupalı işgücü imalat sektörünün geleceği konusunda neler öngörüyor?

Bunu öğrenmek için Epson, 17 düşünce liderinden imalat sektöründeki muhtemel teknolojik etkilere ilişkin ayrıntılı bir izlenim vermesini istemiş ve tahminlerini 7000'den fazla Avrupalı iş dünyası liderleri ve çalışanları ile test etmiştir.

İmalat yerelleşiyor

3D baskıdaki yükseliş, artan özelleştirme taleplerine yanıt olarak, ürünlerin yerel imalatı konusunda büyüyen bir kapasiteyi ifade eder. Ankete katılan uzmanlar, Avrupa'daki üst düzey yöneticilerin %74'ü ile birlikte, imalattaki hızlı küresel değişimin yerel ekonomileri hızlandıracağını ve iş bulma olasılıklarını arttıracağını düşünüyor.

Daha akıllı ve bağlantılı yerel fabrikaların yalnızca ürün kullanım ömrünün enerji yoğunluğunu azaltmakla kalmayacağı, aynı zamanda pazara hızla sunulabilen, ultra özelleştirilmiş ürünler üreteceği tahmin ediliyor. Dahası, iş gücünün yüzde 65'i sonuç olarak malların kalitesinin artacağına inanıyor.

İşçilerin beklentisindeki gelecek

İmalat sektöründe daha önce gerçekleşen devrimlerde olduğu gibi, 1en fazla belirsizlikle karşı karşıya kalan 52 milyon Avrupalı sanayi işçisi oluyor. İş gücünün çalışma şeklinin önemli ölçüde bozulmaya uğrayacağına hiç şüphe yok, ancak çoğu kişi üretimde hala önemli bir yere sahip olacağını öngörmektedir. Örneğin, işgücünün yüzde 60'ı, robotların esneklik, yaratıcılık ve reaksiyon gibi insan becerilerinin yerine geçemeyeceğini ve insanların halen önemli bir role sahip olacağını düşünüyor.

Profesör Alain Bernard'a göre, işçiler, giderek artan bir şekilde, robotların öğrenmesi için onları eğitecek ve daha zorlu görevlerde yardımcı olması için kobotlar (insanlarla iş birliği yapmak için tasarlanmış robotlar) ortaya çıkacak. Ankete katılanların yüzde yetmişi, robotların insanların ustalaşması için daha uzun süreler gerektiren daha karmaşık görevleri üstleneceği konusunda hem fikirler.

Nitekim, işgücünün yüzde 69'u, robotların üretim altyapımızın temel bir parçası olacağını kabul ediyor. Ankete katılanların yüzde 55'ine göre en büyük zorluk, robotların imalat ve altyapıya entegre edilmesi sonucu değişen düzenleyici bir çevreye uyum sağlamaya çalışmak olacaktır.

Teknoloji üretimi artırır

Oyunun kurallarını değiştiren tek teknoloji robot teknolojisi değildir. Profesör Bernard ve Profesör Darwin Caldwell'e göre, Arttırılmış Gerçeklik (AR) de önemli bir rol oynayacaktır.  AR, karmaşık üretim süreçlerinde çalışanların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla gerçek zamanlı veri analizleri sağlayacaktır.

Uzmanlar, bu teknolojinin çalışanların daha akıllı ve daha verimli çalışmasını sağlayacağını öngörse de, işçiler bu konudaki tereddütlerini koruyor. Yalnızca yüzde 56'lık bir kesim AR'yi kendi sektörleri için çekici buluyor. Katılımcıların yüzde 43'ü, AR'nin en büyük etkisinin belirli bir vaat sunan ürün geliştirme alanında olacağına inanıyor.

Verimlilik kazançları

İnovasyon, imalatın geleceğini bozacak olsa da bu konudaki görüşlerin olumlu olduğu görülüyor. Ankete katılanların yüzde seksen üçü, teknolojinin bir kuruluşun verimliliğini artıracağına inanıyor. Bu, imalat sanayiinin gelecekte daha verimli, üretken, doğru, analitik ve yaratıcı olacağı anlamına geliyor.

İmalat sektörü bir devrim geçiriyor. Bu tür bir radikal değişim karşısında, bazılarının halen temkinli oluşu gayet anlaşılır bir durum. Geleceği kucaklamak için belki de en iyi yol geçmişten ders almaktır. Bizden önce gelen sanayi devrimleri, muazzam bir değişimin öncüsü olmuştur. Bize sunmuş oldukları değişimler, imalat, küresel çapta büyüme ve artan yaşam standartları açısından faydalı bir dönüşüme yol açmıştır. Bu konuda olumlu görüşlere sahip olunabilecek bir potansiyel mutlaka vardır.

Daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Tam rapor tüm bilgileri içermektedir buradan indirin: