Avrupa'da teknoloji bilinci: Geleceğimizi şekillendiren teknoloji hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz?

Avrupalı çalışanlar, geleceklerini şekillendiren yükselen teknolojiler konusunda yetersiz eğitim alıyor; ancak soru şu: daha fazla bilgi korku mu yoksa iyimserlik mi yaratıyor?

Avrupa'da teknoloji bilinci: Geleceğimizi şekillendiren teknoloji hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz?

Modern teknolojideki gelişmeler, yıldırım hızında ortaya çıkıyor. Yine de yeni becerilerin ve yıkıcı teknolojilerin ortaya çıkması, teknoloji yorgunluğu yaşayan bir ortam yaratabilir.

Bu teknolojik yenilik dalgasından muzdarip olan sadece tüketiciler de değildir. Teknoloji, modern yazıcılardan ceplerimizde taşıdığımız süper bilgisayarlara kadar halihazırda modern iş yerinin temel bir parçasıdır. Teknolojik yeniliklerin ortaya çıkmasıyla birlikte farkındalığımızın buna ayak uydurması mümkün müdür?

Teknolojik farkındalığın anlaşılması

Epson tarafından yürütülen ve 17 global endüstri uzmanının yanı sıra 7000'den fazla Avrupalı ​​iş dünyası lideri ve çalışanlarının görüşlerini araştıran, yakın zamanda yapılan bir araştırmada, teknolojinin yarının çalışma ortamı üzerindeki etkisi araştırıldı. Bulgularımız, dönüşüm hızının bazı sorunları ortaya koyduğu görülmüştür.

Araştırmalarımız, Avrupalı çalışanlar arasında kilit teknolojilere yönelik farkındalık hususunda şaşırtıcı bir boşluk olduğunu ortaya koyuyor. Ankete katılanların sadece yüzde 60'ı, yani 10 Avrupalı ​​işçiden 4'ü giyilebilir teknolojileri duymuş, geleceğin çalışma ortamını önemli ölçüde etkilemesi beklenen temel bir teknolojinin farkında değildi.

Farkındalığın giyilebilir teknolojinin de gerisinde olduğu diğer teknolojilerle sorunun daha derin olduğu görülmüştür. Avrupalı ​​işçilerin sadece yüzde 37'si biyo-baskı veya kobotik (iş birlikçi robotik) teknolojilerinin farkındalar. Ayrıca sadece yüzde 51'i harmanlanmış öğrenme (eğitimde çevrimiçi ve çevrimdışı araçları birlikte kullanma) ve sadece yüzde 35'i çok kanallı perakendecilik (tutarlı bir çevrimiçi ve çevrimdışı deneyim sunan çok kanallı satış yaklaşımı) hakkında bilgi sahibi olan katılımcıların, genel teknoloji eğilimlerinden haberdar olmadıkları da ortaya çıkmıştır.

Farkındalığın artması olumludur

Farkındalık seviyeleri benimseme için bir sorun; ancak eğitim ilgiyi arttırıyor mu? Araştırmamızın bir parçası olarak Avrupalı ​​işçilere çeşitli yeni teknolojileri açıkladık ve bu anlayışın çok daha olumlu bir görünüm yarattığını gördük. Sonuç olarak, her teknolojinin iş yerine potansiyel entegrasyonu daha iyimser bir şekilde karşılandı.

Giyilebilirler en olumlu tepkilerden birini almıştır; işçilerin yüzde 65'i organik baskı ile bu teknolojiyi çekici bulmuş ve biyo-baskı ve kobotikler sırasıyla yüzde 58 ve yüzde 57'lik oranlarla olumlu karşılanmıştır.

Bu teknolojiler arasında işçiler tarafından en çok ilgi gören 3D baskı olmuş ve %66 oranında olumlu olarak görülmüştür. 3D baskının endüstride, en önemlisi de imalat ve perakende sektöründe beklenen büyük etkisi göz önüne alındığında, çalışanların özellikler ve becerileri üzerindeki farkındalıklarının artmasıyla birlikte teknolojinin potansiyel etkisini eşit derecede kabul etmeye hazır oldukları konusunda büyük bir güven söz konusudur.

Farkındalığı artırmaya bağlılık

Eğitimdeki teknolojik gelişmeler, farkındalık açığını kapatmak için farklı bir yol öneriyor ve bir tanesi de işçiler tarafından olumlu karşılanıyor; yüzde 68'i harmanlanmış öğrenme, yüzde 65'i iş birlikçi eğitim ve yüzde 66'sı meta öğrenmeyle ilgili olumlu görüş bildiriyor.

Teknolojinin avantajlarını sektör genelinde uygulamak için gayret gösterirken karşılayabileceği fırsatları en üst düzeye çıkarmak için de eşit derecede çalışmak zorundayız. Bu bağlamda kurumların rolü önemli olacaktır. Şu anda çalışanların sadece yüzde 14'ü, kuruluşlarının yeni teknolojik gelişmeleri izlemede "mükemmel" olduğunu düşünüyor. Kurumlar bu değişen teknolojik manzarayı anlamaya çalışmazlarsa, işçilerin farkındalığının buna nasıl ayak uyduracağını kavramak zor.

Sonuçta teknoloji, sunduğu becerilerin başarıyla uygulanması nedeniyle tecrit edilemez. iş yeri teknolojisinde bir devrimden faydalanacaksak ilk adım, endüstri genelinde farkındalığı artırmak olmalıdır.

Daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Tam rapor tüm bilgileri içermektedir buradan indirin