Avrupa'nın Görüşleri: Teknoloji, iş yerlerini nasıl etkileyecek?

Gelişmekte olan teknolojinin Avrupa'daki iş yerleri üzerindeki yararlarını temel alan iyimser bir bakış açısı, rahatlıkla karşılanmamalı

Avrupa'nın Görüşleri: Teknoloji, iş yerlerini nasıl etkileyecek?

Toplu üretimin yerini hiper yerel baskının aldığı, insanların hastalıkları önlemek için gelişmiş teknolojilerden kendi evlerinde yararlandığı, sanal toplantıların, ofisten uzakta çalışanların geleceğin çalışma ortamlarında iş birliği yapacak olması nedeniyle hologramlar aracılığıyla yapıldığı bir gelecek hayal edin. Bu gelecek düşündüğümüzden çok daha yakın olabilir.

Epson tarafından son zamanlarda yapılan ve Avrupalı iş dünyası liderlerinin ve çalışanların yarının iş yerleri konusundaki algılarını ortaya çıkaran araştırmaların da söylediği gibi, iş dünyasının geleceği konusundaki bu vizyon, hayal ürünü bir dünyayı değil, aksine ortaya çıkmakta olan bir gerçekliği yansıtmaktadır. Sağlık, eğitim, perakende ve imalat dahil olmak üzere endüstriler arasında Avrupa iş gücünün yarısından fazlası (%57), endüstrilerin ve organizasyonel modellerin teknoloji tarafından bozulacağına ve %6'sı da bireysel rollerinin 10 yıl içinde artık mevcut olmayacağına inanıyor. Peki, bizi tatsız bir gelecek mi bekliyor?

Değişime olumlu bir bakış

Teknolojinin neden olması beklenen büyük bozulmaya rağmen, gerçekte, 17 endüstri uzmanları ve fütüristler, teknolojinin gelecekte çalışma ortamlarını nasıl şekillendireceği hakkındaki izlenimlerini paylaştığında, Avrupalı çalışanların yüzde 64'ü öngördükleri gelecek hakkında olumlu görüş bildirdi.

Bununla birlikte, iyimser düşünmek tek başına yeterli olmayacaktır. Endüstride olumlu bir dönüşüm sağlamak, kuruluşlar tarafından değişimin taahhüt edilmesini gerektirir. Görünen o ki, çalışanların sadece %14'ü kuruluşlarının yeni teknolojik gelişmeleri izlemesinde 'mükemmel' olduğunu ve yalnızca %28'i, yeni teknolojilerin uygulanması konusunda kuruluşlarının özellikle iyi olduğunu düşünmektedir.

Bu zorluk karşısında kuruluşların, çalışanlarının kayda değer endişelerinden haberdar olması gerekir. Ankete katılanların genel olarak yüzde 75'i, teknolojinin çalışan sayısının azalmasına neden olacağına inanıyordu. Bu rakam ülkeye göre büyük farklılık göstermekteydi. Bu, en çok İspanya'daki çalışanları endişelendiriyordu; 10 kişiden 8'i iş gücünde bir azalma olacağını öngörüyordu. Almanya'daki çalışanlar ise, özellikle en az kötümser olan gruptu ve yüzde 67'si bu etkiden endişe ediyordu. İspanya şu anda AB'de ikinci en yüksek işsizlik oranına sahip 1ve Almanya ikinci en düşük seviyesini yaşarken, istihdam manzarasının göreli iyimserliklerinde bir miktar rol oynuyor olması muhtemeldir.

Endüstrinin İyimserliği

Farklı sektörler de aynı derecede ilginç bir eğilim ortaya koymuştur. İmalat sanayiinin şaşırtıcı derecede iyimser olduğu tespit edildi; çalışanların yüzde 75'i daha yerel bir üretim modeline geçiş olacağını öngörürken yüzde 55'i istihdam düzeylerinin değişmeyeceğini veya artacağını tahmin ediyor. 3D baskının tek başına üretim üzerinde beklenen belirgin etkisi göz önüne alındığında bu, işgücünün olumlu algıları açısından ilginç bir görünümdü.

Bununla birlikte, eğitim sektöründeki katılımcıların durumu daha az iyimserdi. Eğitimde artan teknoloji kullanımının bilgi alma (öğrenme) üzerindeki etkisi hakkında bazı endişelerinin yanı sıra, bunu sınırlayabilecek faktörler hakkındaki endişelerini de dile getirdiler. Eğitim sektörü çalışanları, gelecek nesillerin eğitimine yönelik en büyük tehditlerin finansman, öğretmen eğitimi ve modası geçmiş teknoloji alanlarında olduğunu düşünmektedir. Aslında, eğitim sektörü çalışanlarının yüzde 61'i, öğretmenlerin önümüzdeki on yılda teknolojiyi kullanmak için ihtiyaç duydukları becerilere sahip olmayacaklarına, yani öğrenci yetiştirmek üzere donatılmadıklarına inanıyor. Bu görüşü, bu yazı serisi boyunca daha derinden inceleyeceğiz.

Avrupalı çalışanların algısı bize ne öğretiyor? Kayıtsız kalamayacağımız birçok yönden değişimin geldiği ve bu değişime eşlik eden dönüşümün gerçek bir iyimserlikle karşılandığı görülüyor. Asıl soru, kuruluşlar olumlu yararlar sağlayabilecek mi ve sonuçta bunu yapmalarını sağlamak konusunda kimler sorumluluk üstlenecek?

Daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Tam rapor tüm bilgileri içermektedir buradan indirin