Endüstri, iş güvensizliğine değil siber güvenliğe odaklanmalıdır

Yeni araştırmalar, Avrupalı iş gücünün, işlerin otomasyonundan daha çok bilgisayar korsanlığından endişe ettiklerini ileri sürüyor

Endüstri, iş güvensizliğine değil siber güvenliğe odaklanmalıdır

Sektörler değişiyor ve bu değişimin merkezinde bağlanabilirlik kavramı bulunuyor. Endüstriyel Nesnelerin İnternetine yapılan harcamaların 2020'ye kadar, küresel olarak 500 milyar dolara ulaşması bekleniyor 1. Her geçen gün birbiriyle daha fazla bağlantılı olan bu dünyada, siber güvenlik oldukça büyük bir role sahip olacak. Güvenliğin doğru bir şekilde uygulanmasının sağlanması, endüstri için önemli bir mücadele olacaktır.

Epson'un teknolojinin kilit iş alanlarındaki etkileri üzerine yaptığı son araştırması 2, Avrupa'nın imalat sektöründeki işgücünün yüzde 67'sinin siber güvenliğin sektördeki en büyük tehdidi oluşturduğuna inandığını ortaya koyuyor. Bu rakam, yönetim rollerinde yüzde 76'ya yükseliyor. Siber saldırı tehdidiyle baş etmek, işletmelerin uyum sağlamasını gerektirecektir.

Değişen algılar

Birçok insanın, gelecekteki endüstriyel dönüşümün, teknolojinin yaygınlaşmasına ve işlerde bir azalmaya neden olacağından korktuğu şeklinde yaygın bir algı mevcut. Bu görüş, Avrupalı çalışanların yalnızca yüzde 47'sinin teknolojinin gelecekteki rollerini bozacağına inandığını ortaya koyan araştırmamız tarafından önemli ölçüde desteklenmedi. Ayrıca, bu bozulmanın bir kısmının, otomatize edilen süreçlerden ziyade siber suçların olumsuz etkilerinden kaynaklanacağına kuşku yoktur.

Deloitte tarafından ABD'de yapılan bir araştırmada, siber suçların imalat şirketlerinin %40'ından fazlasını etkilediği ve bunların %38'inin 1 milyon doları aşan zarara uğradığı ortaya çıktı 3. Endüstri, şifreleme veya ağlar vasıtasıyla taşınan düz metin mesajları gibi tehditlerin hayati sistemlere sızmasını ve operasyonel kesintilere neden olmasını engellemenin bir yolunu bulmalıdır. Güvenlik duvarlarının etkisiz hale getirilmesi veya hassas verilerin çalınması için oluşan fırsatları azaltmak konusunda tetikte olunmalıdır. Giderek otomatize edilen bir gelecekte, bu tarz tahrif girişimlerine karşı robotik altyapının güvence altına alınması da önem kazanacaktır. Eğitim de bu konuda hayati bir rol oynayacaktır.

Çalışanların eğitilmesi

Avrupa GSYİH'sinin yüzde 15'ini oluşturan ve 52 milyonun üzerinde doğrudan veya dolaylı iş olanağına sahip imalat sektöründeki işgücü, böylesi bir belirsizlik döneminin ortasında istihdamla ilgili ferahlatıcı derecede olumlu bir görüşe sahip. Katılımcıların yüzde 62'si imalat işlerinin teknolojiyle birlikte gelişeceğine, teknolojinin imalatın yerine geçmeyeceğine inanıyor. Üstelik uzmanlar, Avrupa'daki üst düzey yöneticilerin %74'ü ile birlikte, imalattaki hızlı küresel değişimin yerel ekonomileri ve iş bulma olasılıklarını teknoloji sayesinde arttıracağını düşünüyor.

Ancak siber suç karşısında, pozitif düşünce değil, eğitim en büyük etkiye sahip olacaktır. İşçileri en iyi uygulama konusunda bilgilendirmek, güvenlik açıklarını anlamalarına yardımcı olmak ve siber suçların azaltılmasında onlara düşen roller konusunda bilgilendirmek kritik önem taşıyor.

Bunun bilinen bir örneği, ABD'li perakende şirketi Target'ten geliyor. Bu olayda, bir üçüncü taraf tedarikçi aracılığıyla basit bir e-postaya erişim sonucunda ortaya çıkan dolandırıcılık ile büyük miktarlarda veri çalındığını görüyoruz 4.  Bunlar, çalışanların korunmak için eğitilmelerinin gerektiği güvenlik açığı konularıdır.

Olumlu etkiyi hissetmek

Gelecekteki imalat sektörünün işler üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağı açıkça görülse bile, belki de dikkatimizi en çok odaklamamız gereken konu siber suçlardır. 2020 itibariyle, yalnızca makineden makineye bağlantı sayısı 12 milyara ulaşacak 5. Bu rakam, dijitalleştirilmiş enerji dağıtım sistemlerinden robotik lojistik teknolojisine kadar her şeyi içerir. Bu bağlantıların güvence altına alınması, başarılı ve birbiriyle bağlantılı bir gelecek inşa etmenin doğal bir parçası olacaktır.

Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı tarafından yapılan bir araştırmada, siber suçların bazı ülkeler için GSYİH'nın yüzde 1,6'sı kadar maliyete yol açabileceği ortaya çıkmıştır 6. Tüm bu bilgiler ışığında, belki de iş gücünün yüzde 67'sinin ve yönetimin yüzde 76'sının, siber güvenliğin imalatın geleceğinde oynayacağı hayati rolün farkında olması oldukça bilge bir tutum.

Daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Tam rapor tüm bilgileri içermektedir buradan indirin