Perakendeciliğin geleceği son derece kişisel

Perakende çalışanları, ana caddelerin perakende sektöründe önemli bir yer kaplamaya devam edeceğini düşünüyor, peki ama yeni teknolojiler alışveriş yapma şeklimizi nasıl etkileyecek?

Perakendeciliğin geleceği son derece kişisel

Perakendeciliğin geleceği son derece kişisel bir hale geliyor. Epson'un geleceğin iş yerlerini irdeleyen son araştırmasına göre, 2025 yılı itibariyle, hem çevrimiçi hem de mağaza içi perakende manzarası son derece kişisel bir ortama evrilecek.

Perakende Fütüristi Howard Saunders, büyük verilerin alışveriş deneyiminin bireyler için uyarlanmasına ve özelleştirilmesine imkan vereceğini savunuyor ve Avrupalı perakende sektörü çalışanları da bu konuda eşit derecede olumlu görüşler sergiliyor. Epson'un endüstri uzmanlarının düşüncelerini ve tahminlerini 7000'den fazla Avrupalı iş dünyası liderine ve çalışanına sorduğu araştırmasına göre, perakende sektöründe çalışanların yüzde 72'si, yeni teknolojilerin daha iyi deneyimler yaşamalarını kolaylaştıracağına inanıyor.

Genel olarak, ankete katılanların yüzde 73'ü, kişisel cihazların giderek daha fazla miktarda müşterilerle mağazalar arasındaki bağlantıyı sağladığını ve bunların neredeyse yarısı büyük verilerin sektörü olumlu etkileyeceğini kabul ediyor. Peki, ortaya çıkan bu kişiselleştirilmiş manzara, perakende sektörünün geleceği için ne anlama geliyor?

Fiziksel perakende sektörü dönüşüme uğrayacak

Veri odaklı dijital devrimin yanı sıra, perakende sektörünün fiziksel unsuru da dönüşüme ihtiyaç duyacaktır. Epson'un araştırmasına katılanların yarısından fazlası, ana cadde üzerinde dükkansız bir geleceğin makul olmadığını düşünüyor. Bu, fiziksel alan ile dijital rekabetin ihtiyaçlarını dengeleme konusunda artan zorluklarla kuşatılmış bir sektör için önemli bir engel oluşturuyor.

Avrupalı çalışanlar, 2025 yılı itibariyle satın alma kararlarının %56'sının mağaza içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Ankete katılanların yüzde 51'ine göre bunlar, insanların başkalarıyla deneyimlerini paylaşmak için bir araya gelecekleri topluluk mekanlarına dönüşecek mağazalar olacak.

Ürünlerin fiziksel teslimatı da aynı şekilde bu yeni teknoloji dalgasına uyum sağlayacaktır. Avrupalı perakende sektörü çalışanlarının yüzde 46'sı, teknolojinin mağazaların artık stok tutması gerekliliğini ortadan kaldıracağına, bunun yerine talepleri anında karşılamak için özelleştirilmiş ürünler imal edileceğine inanıyor.

Arttırılmış perakende

Arttırılmış Gerçekliğin (AR) perakende sektöründe büyük bir değişime neden olacağı tahmin edilmektedir. Görüşülen kişilerin %69'u, herhangi bir ortamda yapılacak ürün simülasyonunun, müşterilerin ürünün kendilerine özgü kullanımlarını öngörmelerine yardımcı olacağı ve bu sayede AR'nin müşteriye benzersiz bir duyusal deneyim sağlayacağı konusunda hemfikir. Aynı zamanda, yüzde 57'si AR'nin sosyal ve eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunacağını ve bir marka etrafında gelişen bir topluluk duygusu yaratacağını düşünüyor.

Oxford Enstitüsü Perakende Yönetimi Akademik Direktörü Jonathan Reynolds'a göre şu anda hype döngülerinin zirvesinde AR ve Sanal Gerçeklik yer alıyor. Perakende sektörü ile gerçek birleşmelerinin, gündelik deneyim için güvenilir bir mekanizma sağlanıncaya kadar gerçekleşmeyeceğini savunuyor. Epson'un kendi araştırması, Avrupa perakende sektörü çalışanları açısından bu geçişin düşündüğümüzden daha yakın olabileceğini gösteriyor.

Verilerle mücadele

Perakende sektöründe yeni teknolojiler tarafından sunulan iddialı geleceğe rağmen, halkın verilerin paylaşımına yönelik tutumları hala bir engel teşkil edebilir. Müşteriler, veri sahipliği ve özelleştirilmiş deneyimler arasındaki alışverişi kabul etmek konusunda isteksiz olabilirler. Buna ek olarak, katılımcıların yüzde 63'ü yeni teknolojilerin maliyet açısından bir engel oluşturabileceğini düşünüyor ve yüzde 40'ı ise çalışanların eğitilmemesinin de bir etkisinin olabileceği konusunda hemfikir.

Teknolojinin geleceği, perakendeciler ile müşterileri arasındaki ilişki hakkında önemli soruları gündeme getiriyor ve perakendeciler teknolojik dönüşümün doğuracağı fırsatlardan tam anlamıyla faydalanmak istiyorlarsa, bunlar ele alınması gereken sorular gibi görünüyor.

Daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Tam rapor tüm bilgileri içermektedir buradan indirin