EPSON VE ÇEVRE

Epson & the Environment

Epson ve çevre

Hepimizin daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda oynayacağı bir rol var. Epson için sürdürülebilir bir şirket olmak, en küçük ampulden en büyük fabrikaya kadar organizasyonumuzun her yönüne dikkat etmek anlamına gelir. İnovasyonumuzu destekler, büyümemizi destekler, iş gücümüzü motive eder ve son olarak topluma katkıda bulunur. Ayrıca tedarik zincirindeki ortaklarımızla çalışma şeklimizin de önemli bir parçasıdır.

Çevre Vizyonu 2050

Epson'un vizyonu, döngüsel bir ekonomide sürdürülebilirlik sağlamak için etkili, sağlam ve hassas teknolojileri kullanan önemli bir şirket haline gelmektir

Epson, sürdürülebilirliğe ulaşmak ve toplulukları zenginleştirmek için 2050 yılına kadar karbon negatif ve yeraltı kaynaklarından1 arınmış olacaktır.

Epson Avrupa Başkanı Yoshiro Nagafusa şunları söylüyor: “Avrupa’daki işletmelere kullandıkları ürünler konusunda net bir ‘çevreci tercih’ sunmaya kararlıyız. Müşterilerden her gün çevre için daha iyi, uygun maliyetli ve verimli teknolojiye olan ihtiyaçları hakkında bilgi alıyorum. Epson’ın sunduğu şey budur ve artan kazanımların yanı sıra elde edilen başarı, lazerden inkjet teknolojisine geçmeyi tercih eden kurumsal müşterilerimizin sayesindedir.”

2008 yılında Epson, 2050 yılına kadar çevresel hedeflerine dair bir beyan olan Çevre Vizyonu 2050’yi oluşturdu. Dünya o zamandan bu yana değişti. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SDG’ler) benimsemesi ve Paris Anlaşması’nın dekarbonizasyona yönelik bir yol çizmesiyle sosyal sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik küresel çabalar hızla artıyor. Bu değişiklikler ışığında Epson, 2018 yılında vizyonunu revize etti ve şirketin gerçekleştirmesi gereken üç eylemi belirledi.

Mart 2021’de Epson, vizyonunu daha da revize ederek dekarbonizasyon ve kaynak geri dönüşümü gibi büyük toplumsal sorunları ele almaya olan güçlü bağlılığını yansıtan belirli hedefler ortaya koydu.

Epson, Paris Anlaşması’nın 1,5°C senaryosu ve Bilim Temelli Hedefler girişiminin (SBTi) kriterleri doğrultusunda 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri belirlemiştir.

Temel koşullar

2025 Hedefleri

2025 Kurumsal Vizyonumuzun bir parçası olarak, ürün ve hizmetlerin yaşam döngüleri boyunca çevresel etkisini azaltmak için verimli, kompakt ve hassas teknolojilerden yararlanarak sürdürülebilir bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz.

Epson gibi büyük şirketler, küresel tedarik zincirleri boyunca erişimleri ve döngüsel ekonomi modelini gerçeğe dönüştürmek için ürün geliştirme yoluyla etkileri göz önüne alındığında, değişimi en hızlı şekilde gerçekleştirme gücüne sahiptir. Yazıcı, günümüzün dijital destekli dünyasında bile EU5² ülkelerindeki çalışanların %77’si tarafından temel bir iş aracı olarak görülmektedir. Araştırma ayrıca, dijital ekranların aksine basılı metinleri okumanın daha iyi anlama, konsantrasyon ve daha düşük stres seviyeleri sağladığını doğrulamaktadır.³. Örneğin, WorkForce Pro inkjet yazıcılarımız, karşılaştırılabilir lazer yazıcılara göre %96’ya kadar daha az enerji tüketmekte, %94’e kadar daha az atık üretmekte ve %92'ye kadar daha az CO₂ yaymaktadır⁴.

Döngüsel ekonominin ilkelerini uygulamak, mevcut ürünlerin tasarımını ve performansını iyileştirmenin yanı sıra Epson’ın işini yeni bir açıdan düşünmesini gerektirdi. Bu düşünce modelinin şirketimiz ve içinde çalıştığımız topluluğa yansıtılmasını sağlamak için yazıcı kartuşlarının Epson Telford’da geri dönüştürülmesi ve süreçlerimiz boyunca üçüncü taraf sertifikasyonu gibi Döngüsel Ekonomi Projelerimizi başlattık.

Şimdiye kadar elde ettiğimiz başarılardan bazıları

Hedefler

Hedeflerimizin Avrupa için önemi

Epson’ın Çevreci Tercih başlıklı Avrupa sürdürülebilirlik raporu, işletme genelinde kurumsal sosyal sorumluluğa (KSS) olan bağlılığını ortaya koymaktadır. Bu rapor, Epson’ın Avrupa organizasyonu genelindeki enerji, su ve CO₂ tasarruflarında kaydettiği ilerlemeyi, tedarik zinciri ve üretim süreçlerinin yanı sıra işletmelerin çevreye olan etkilerini azaltmalarına olanak tanıyan çevreye duyarlı ürünler sunmaya olan bağlılığını vurgulamaktadır.

Çevresel Geçmiş

Epson’ın çevre projelerinin tarihi, kırk yıldan uzun bir süredir başarıyla devam eden zorunlu bir kirlilik kontrol programı ile başlamış oldu. 90’lı yılların sonuna gelindiğinde Epson, başarılarını yıllık olarak yayımlanan bir çevre raporu ile duyurmaya başladı. 2000’li yılların başında kapsamını yeniden genişleten Epson, o zamandan beri yeniden ağaçlandırma projeleri, enerji kontrolü ve sıfır emisyon programlarında aktif olarak yer almaya devam etmektedir. Epson’ın çevresel dönüm noktalarından bazıları hakkında aşağıda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Uyum, iş birliği ve çevre taahhüdü

Epson, 1942 yılında Nagano Bölgesinin zengin doğal ortamında bulunan bir şehir olan Suwa’da kuruldu. Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla uyumlu bir şekilde hareket etme, uzun zamandır şirketin temel taşı olmuştur ve operasyonlarımız küresel olarak genişledikçe, çevreye saygı kültürümüz asla sarsılmamıştır. Bunu, Epson’ın, ozon tabakasını incelten kloroflorokarbonları (KFK’ler) operasyonlarından çıkarılacağını duyuran dünya çapında ilk şirket haline geldiği 1988 yılında gösterdik.

1942 - 2010+

Epson'da, topluma ve çevreye olan bağlılığımız teknolojimize yön vermektedir. -Temelinde bu felsefeyle Epson, her zaman sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmiştir ve etmeye de devam edecektir.

Yaşam Döngüsünü Düşünme

İlk taslak halden geri dönüşüm sürecine girene kadar: Tüm ürünlerimiz ekolojik açıdan sürdürülebilir bir yaşam döngüsü düşünülerek geliştirilmiştir. Bu bizim, çevreye karşı duyarlı ürünlerimizde kullandığımız temel stratejidir ve bu ürünlerimizde çevresel etkimizi azaltma çabamızı sınırlarımız ötesine, evlerinize ve ofislerinize taşır.

Ürün planlama aşamasında ulaşılması gereken çevresel özellikler için somut hedefler belirledik. Ayrıca, tasarım aşamasında ve sonrasında ne kadar başarılı olduğumuzu değerlendirdiğimiz çevre için tasarım (DfE) sürecini başlattık.

Çevresel Yönetim

Hepimizin daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda oynayacağı bir rol var. Epson için sürdürülebilir bir şirket olmak, en küçük ampulden en büyük fabrikaya kadar organizasyonumuzun her yönüne dikkat etmek anlamına gelir.

Epson Group içindeki iş birimleri kendi çevresel eylem planlarını oluşturur ve faaliyetleri bir Çevre Yönetim Sistemi kullanarak gerçekleştirir. Performansı planlara göre kontrol etmek ve gerekirse düzeltici eylemde bulunmak için dahili değerlendirmeler yaparız.

Hedefimiz:

Yeni Bakış Açısı

Bu konuya olan bağlılığımız, Epson’ın üretim tesislerindeki uygulamalarla sınırlı değil. Girişimlerimiz, halihazırda müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın günlük iş rutinlerini etkilemektedir.

Resim “Güneş ışınlarıyla parlayan dünya” © ESA/NASA

Ürünler

Epson, çevreye duyarlı ürünler geliştirmeyi taahhüt eder ve bu amaçla ürünün başlangıcından tamamlanmasına kadar sürdürülebilirlik kavramıyla çalışır. Bu, çevre dostu tasarımın yanı sıra, tüm ürün yelpazemizdeki tehlikeli maddelerin operasyonlarımızdan çıkarılması anlamına da gelir.

Potansiyel Epson müşterisi enerji maliyeti CO₂ tasarrufu⁶

Müşterilerimiz, Epson kurumsal inkjet yazıcıya geçerek, iki yılda 65,7 milyon Euro’ya kadar elektrik ve 124 bin tona kadar CO₂ tasarrufu sağlayabilir.

Çevreye duyarlı ürünler

Üretim

Üretim süreçlerimizin ekolojik optimizasyonu, politikalarımızın odaklandığı temel alanlardan biridir. Temel olarak odaklandığımız alanlar, küresel ısınmanın önlenmesi, emisyonların operasyonlardan çıkarılması ve kimyasal maddelerin kontrol edilmesidir. Ayrıca, gelişmiş bir ulaşım sistemi, iyi tasarlanmış bir su ve madde yönetimi ve çevresel risk yönetimi gibi konularda da girişimlerimiz bulunmaktadır.

Çevre - süreçlerimizin merkezinde

Epson Telford, Seiko Epson’ın çevre faaliyetlerinin ön saflarında yer alır ve Grup içinde ISO14001 sertifikasını alan ilk tesistir.

1996 yılından bu yana ISO 14001 ile akredite edilmiş olan Epson Telford, faaliyetlerimizi yönetmek ve iyileştirmelerin sadece yapılmasını değil aynı zamanda sürdürülmesini sağlamak amacıyla düzenli denetimler yapmak için bir çerçeve sağlamıştır. Sürekli iyileştirme kültürü, yaptığımız her şeye işlemiştir.

Ürün Geri Dönüşümü

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için hizmet sürelerinin sonuna gelen ürünlerimizin sorumlu ve etkili bir şekilde geri dönüştürülmesi oldukça önemlidir.

Bu öneminden ötürü, ürünlerimizin planlama aşamalarında uygulanmak üzere bir geri dönüşüm stratejisi geliştirdik. Üretimini tamamladığımız tüm ürünlerimiz 2005 tarihli WEEE direktifine uygundur. Kartuşlar gibi tüketilen ürünlerimizin, Epson’a güvenli bir şekilde iade edilmesini sağlayan bir toplama sistemi oluşturduk.

“Değerli çevre kaynaklarını korumak ve atığı azaltmak için mümkün olduğunca çok ürün ve tedarik toplamayı ve geri dönüştürmeyi amaçlıyoruz.”

Eko Toplum

Destek vermenin ve stratejilerimizi global seviyeye taşımanın vazifemiz olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte, Eko Kurumsal Vatandaşlık, Eko Teknoloji, Eko Haberleşme veya Eko Eğitim gibi çeşitli alanlarda ekolojik düşünceyi ve sorumluluğu pekiştiren programlar geliştiriyor ve katılım gerçekleştiriyoruz.

Çevre Bilgisi

Kurumsal sosyal sorumluluğumuzu (CSR) yerine getirmek için müşterilerimizin ve toplumun beklentilerinin ötesine geçen bir değer vererek çevresel sorunlara eğiliyoruz.

AB uygunluk beyanı

Epson’ın uygunluk beyanı belgeleri web sitemizde mevcuttur; ürün türüne ve ürüne göre arama yapılabilir.

¹ Petrol ve metaller gibi yenilenemez kaynaklar

² Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık'ta görevlendirilen 3.639 BT karar alıcısı ve çalışanı, FTI Consulting, Epson 2015 tarafından hazırlatılmıştır.

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ Bu sayıları ve bunların işletmenize nasıl yarar sağlayabileceğini anlamak için www.epson.eu/maketheswitch adresini ziyaret edin.

⁵ Sistem içinde belirli oranda nemin korunması için az miktarda su kullanılır.

⁶ EU6 pazarlarında son iki takvim yılı (2016, 2017 mali yılları) boyunca satılan Epson kurumsal inkjet yazıcılar üzerinden, dört yıllık ürünlerin ortalama kullanımı üzerinden hesaplanmıştır.
Hesaplama metodolojisi TÜV Rheinland tarafından kanıtlanmıştır.

⁷ Daha fazla bilgi için www.epson.eu/maketheswitch adresini ziyaret edin.

⁸ Endüstriyel SCARA robotların gelirlerine dayalı pazar payı, 2011-2016. (Kaynak: Fuji Keizai “2012 - 2017 Dünya Çapında Robot Pazarı ve Geleceğe Bakış”)

⁹ Epson LS3 SCARA robot ile karşılaştırılmıştır

¹⁰ Karşılaştırma, Ethernete (230 V) bağlıyken yapılmıştır

¹¹ Bu ürün Seiko Watch Corporation tarafından satılmaktadır.

¹² 2012 yılında piyasaya sürülen 7X serisi modellerinin saat başı (kasa) ile karşılaştırıldığında.