Teknoloji işlerimizi nasıl değiştirecek?

Araştırmalar, Avrupa'daki çalışanların teknolojinin işlerini daha az stresli, daha esnek ve daha yaratıcı olması yönünde değiştireceği beklentisine sahip olduklarını gösteriyor - peki buna hazırlar mı?

Teknoloji işlerimizi nasıl değiştirecek?

Epson olarak, teknolojik dönüşümün iş yerlerinde yaratmakta olduğu etkiyi keşfetmek istiyoruz. Yeni yapılan araştırmanın yardımı ile bu etkinin kapsamı bütünüyle netleşiyor. Bu serideki ilk blogumuzda, 'Teknoloji, iş hayatını nasıl değiştirecek?'Avrupalı çalışanların iş hayatının önümüzdeki on yılda nasıl değişmesini beklediğini ve şirketlerin bu değişime nasıl hazırlanmaları gerektiğini irdeledik.                                                               

Bu makalede, bu değişikliğin bireysel olarak çalışanlar ve günlük görevleri üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

Teknolojik etkinin, Avrupalı işçilerin üzerinde düşündüğü bir husus olduğu açık.  Neredeyse yarısı (%48), teknolojinin iş yerindeki rolleri doğrudan bozacağına inanırken yüzde 6'sı bireysel rollerinin on yıl sonra artık mevcut olmayacağını iddia edecek kadar ileri gidiyor.

Bu duyarlılık, sert küresel uyarılarla dolu bir arka plandan destek alıyor. 2016'da yayınlanan bir raporda Dünya Ekonomik Forumu, 2021 yılına kadar, tek başına robotik otomasyona yönelik iş kaybının 15 önde gelen küresel ekonomide 5,1 milyona ulaşabileceğini tahmin ediyor 1. O zaman çalışanlar kaygılanmakta haklı mı?

Etkin roller

Teknolojiyi işlerimize karşı bir tehdit olarak görme tuzağından kurtulup, araştırma bulgularımızın ortaya çıkardığı fırsatlara kucak açmalıyız. İş kayıplarına vurgu yapan olumsuz manşetlerin aksine işgücündeki kişiler, işteki rollerinin nasıl gelişeceği konusunda olumlu beklentilere sahip. Avrupalı işçilerin üçte biri, rollerinin daha verimli, daha doğru, daha analitik olmasının yanı sıra teknolojinin sonucu olarak daha verimli hale geleceğine inanıyor ve imalat ve perakende sektöründe çalışanlar verimlilik artışının en büyük faydayı sağlayacağını kabul ediyor.

Ancak, yalnızca operasyonlarımızın verimliliklerinin değil, aynı zamanda doğalarının da gelişerek dönüşmesi bekleniyor.  Örneğin, çalışanların yüzde 21'i teknolojik dönüşümün rollerinin daha yaratıcı olmasına neden olacağına inanıyor.

Değişen bir çalışma ortamında iletişim kurma

Çalışma ortamlarımız da aynı derecede değişime uğrayacaktır. Katılımcıların neredeyse yarısı, iş yerlerinin daha sık izleneceğine ve kontrol edileceğine inandıklarını, ancak katılımcıların yüzde 38'i ise teknolojinin daha esnek çalışma saatlerine neden olacağına inandıklarını belirtmiştir. Tersine, yalnızca yüzde 19 gibi bir oran, işlerin daha yorucu ve zorlayıcı olacağını düşünüyor, bu da iş-yaşam dengesi için daha iyi bir eğilim beklendiğini vurguluyor.

Çalışma ortamındaki bu dönüşümün etkisini anlatmak hayati önem taşımaktadır. Çalışanların yalnızca yüzde 62'si, şu anda çalıştıkları kurumların teknolojik değişimin etkisini anlatmak konusunda iyi veya mükemmel bir durumda olduğuna inanıyor. Belirli iş rolleri etrafında oluşacak değişimin anlatılması söz konusu olduğunda ise bu rakam yüzde 57'ye düşüyor. Dahası, ankete katılanların yalnızca yüzde 54'ü, çalıştıkları kurumların bu değişimden etkilenen çalışanları karar verme sürecine dahil etmede iyi veya mükemmel olduğunu belirtmiştir. Bu, iş dünyasının neredeyse yarısının, önemli teknolojik değişimlerin etkileri hakkında çalışanlarıyla uygun biçimde iletişim kuramadığı anlamına geliyor.

Hazırlık yapmak hayati önem taşıyor

Kuruluşlar, teknolojik dönüşümden yararlanacak şekilde konumlanmak istiyorlarsa, çalışanlarının her birinin buna hazır olması gerekir. Katılımcıların yalnızca yüzde 65'i çalıştıkları kurumların çalışanları teknoloji kullanımı konusunda eğitmek açısından iyi veya mükemmel olduğunu düşünüyor ve yalnızca yüzde 47'si kurumların açığa alınma potansiyeli olan çalışanları yeniden eğitme konusunda iyi olduğunu düşünüyor.

Avrupalı çalışanların yüzde 60'ının kurumlarının yeni çalışanların işe alınmasında iyi veya mükemmel olduğuna inandıkları bir ortamda araştırmamız, becerilerin geliştirilmekten çok edinildiği bir gelecek olasılığını ortaya koymaktadır. Hızla değişen bir iş yerinde, uygun yeni yetenekleri işe alırken halihazırda çalışanları uyumlanmaları konusunda desteklemek nihai olarak hayati öneme sahip olabilir.

Daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Tam rapor tüm bilgileri içermektedir buradan indirin