Pazarlama faaliyetleri ve Epson İnternet mağazası için Gizlilik Bilgileri Beyanı*

Son güncelleme Mayıs 2023

Epson gizliliğinize önem vermektedir ve bu beyan ile Epson’un Pazarlama veri tabanında, Epson İnternet mağazasının veri tabanında ve ana Epson web sitesi ile ilgili sistemlerde tutulan kişisel verileriniz hakkında size müşteri olarak bilgi vermektedir.

(Epson’un ana web sitelerinden yararlanmak için kayıt yaptırmak veya herhangi bir kişisel bilgi vermek zorunda değilsiniz. Epson’a kayıt yaptırmak için vermeniz gereken tek bilgi e-posta adresinizdir (ve ayrıca 16 yaşından büyük olduğunuzu teyit etmelisiniz). Kayıt sırasındaki diğer tüm bilgi alanları isteğe bağlıdır).

Epson hangi kişisel verileri toplar ve tutar
(Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir yaşayan bir kişiye ilişkin herhangi bir bilgidir)

Epson web sitelerine kayıt yaptırdığınız zaman sağlamayı seçtiğiniz kişisel veriler dahil olmak üzere ve Epson’un sizin ile etkileşimleri hakkındaki verileri Epson tutmaktadır (ve gelecekte de tutacaktır). Bu, çerezler ve diğer benzer araçlar ile toplanan kişisel verileri de içerir.

Bu kişisel veriler şunlar olabilir:

 • Kimlik ve İletişim Verileri: Ad, soyadı, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve ödeme yöntemi.

 • Satın alma verileri: Epson’un web sitelerinin İnternet mağazası sayfaları vasıtası ile satın aldıklarınız (tamamlanmamış satın alma işlemleri dahil) hakkında Epson’un kendi sistemlerinden toplanan bilgiler.

 • Pazarlama ve İletişim Verileri: Bizden ve üçüncü taraflarımızdan pazarlama alma konusundaki tercihleriniz ve iletişim tercihleriniz.

 • Teknik Veriler: İnternet protokolü (IP) adresi, oturum açma verileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı ve konumu, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu ve bu web sitesine erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojiler.

 • Kullanım Verileri: Web sitemizi nasıl kullandığınız hakkındaki bilgiler.

Sorumlu
Epson Europe B.V. kişisel verilerinizin sorumlusudur.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Hollanda.

Epson’un kişisel verilerinizi işleme amacı
(‘İşleme’, Epson’un ve/veya bağlı şirketlerinin hakkınızdaki kişisel veriler ile gerçekleştirdiği herhangi bir faaliyet demektir)

A) Pazarlama faaliyetleri için

Epson’un, müşteri olarak kişisel bilgilerinizi işleyecek olmasının birincil amacı sizin ile yapılacak doğrudan pazarlama iletişimi dahil olmak üzere ürünlerinin pazarlanmasıdır (normal olarak e-posta, telefon, SMS, anlık mesaj ile) ve şunları içerir:

 • bizim ile temas kurduğunuz zaman sizi belirlemek

 • web sitemizde arama yaparken zaman kazanabilmeniz için tercihlerinizi izlemek

 • pazarlama promosyonlarına katılma taleplerinizi işleme koymak

 • kalite güvencesi ve uygunluk amaçları için ve şikayetleriniz ve sorularınız ile ilgilenebilmek için sizin ile telefon ve yazılı iletişimleri izlemek ve kayıt etmek

 • sizin ilginizi en çok Epson’un web sitesinin hangi bölümlerinin ve hangi ürünlerin ve hizmetlerin çektiğini anlamak.

B) Epson İnternet mağazası için

Epson’un kişisel bilgilerinizi işleyecek olmasının birincil amacı sizin ile Epson İnternet mağazası web sitesi vasıtası ile yapılan ticari işlemleri (tamamlanmamış ticari işlemler dahil) yerine getirmek ve kayıt etmektir. İkincil amaç şunları içerir:

 • Web sitelerimizi tekrar kullanırken zaman kazanabilmeniz, sizin ilginizi en çok Epson’un web sitesinin hangi bölümlerinin, hangi ürünlerin ve hizmetlerin çektiğini anlamamızı sağlamak ve tekliflerimizi size uygun duruma getirmek için hakkınızdaki ayrıntıları, tercihlerinizi ve ilgi alanlarınızı depolamak.

 • Epson’un web sitelerinden sizin tarafınızdan ve başkaları tarafından nasıl yararlanıldığını analiz etmek

 • Kalite güvencesi ve uygunluk amaçları için ve bu iletişimlerde belirtilen sorunlar ile ilgilenebilmek için sizin ile her türlü iletişimi izlemek ve kayıt etmek.

Kişisel verilerinizi tutmanın yasal dayanağı

A) Pazarlama faaliyetleri için meşru çıkarlar

Bunun yasal temeli, bunun Epson’un veya Epson grubundaki şirketlerin pazarlama faaliyetleri yürütmedeki meşru çıkarları için gerekli olmasıdır.

B) Epson İnternet mağazası için bir sözleşmenin yerine getirilmesi

Bu birincil amacın yasal temeli bunun sizin ile yapılan bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olmasıdır. İkincil amacın temeli bunun Epson’un veya Epson grubundaki şirketlerin kendi pazarlarını ve müşterilerini anlaması bakımından meşru çıkarları için gerekli olmasıdır.

C) Diğer durumlarda tarafınızdan gösterilen açık rıza

Epson’un sağlamanızı gerekli tuttuğunun ötesinde bilgi vermeyi tercih etmeniz durumunda bu bilgileri işlemenin temeli, bunları gönüllü şekilde vermenizin ortaya koyduğu gibi sizin rızanızdır. Bu rızayı her an geri çekme hakkına sahipsiniz. Yukarıda gösterilen adresten Epson’a yazarak veya ContactUsAboutYourData bağlantısı üzerinden bunu yapabilirsiniz.

İşlemenin bir parçası olarak, size sunulan bilgilerin ilgi alanlarınız bakımından daha ilgi çekici olması için Epson sizin hakkınızda tutuğu bilgiler temelinde bazı otomatik profil çıkarma ve karar verme işlemleri yapacaktır.

Epson verilerinizi ileride başka bir amaç için işlemek istediği takdirde önce size bu başka amaç hakkında bilgi verecektir.

Buna razı olduğunuz zaman, Epson kişisel verilerinizi aşağıdakileri içerebilecek şekilde sizin ile elektronik pazarlama iletişimi (normal olarak e-posta, telefon, SMS, anlık mesaj ile) amacı ile de kullanacaktır:

 • ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında anketler yapmak ve sizin görüşünüzü sormak

 • ilginizi çekebilecek ürünleri veya teklifleri size bildirmek

 • ücretsiz hediyeler, yarışmalar ve ödül çekilişleri gibi promosyonları size bildirmek.

 • pazarlama analizi ve müşteri profili çıkarma

 • etkinliklere davetler

Ayrıca Epson, reklam ortaklarının (ör. Google) sunduğu, cihazlarınızı tanıyabilen ve size reklamlar sunabilen araçları kullanır. Bilgiler; cihaz kimliğinizi, IP adresinizi ve tarayıcınız veya işletim sisteminiz hakkındaki bilgileri veya şifrelenmiş biçimdeki diğer tanımlayıcıları içerebilir. Bilgiler, sağlayıcılar tarafından karma veya kimlik bilgilerinden arındırılmış biçimde işlenebilir.

Bunun yasal temeli sizin açık rızanızdır. Yukarıda gösterilen adresten Epson’a yazarak veya ContactUsAboutYourData bağlantısı üzerinden bu ilave amaç için rızanızı her an geri çekebilirsiniz (yukarıda açıklanan genel amaçlar için Epson’un veri işlemesine itiraz etme hakkınızdan bağımsız şekilde).

Epson, verilerimi pazarlama faaliyetleri için ne süre tutacaktır

Epson kişisel verilerinizi sizden gelen son temastan sonra 2 yıllık bir süre için elinde tutacaktır. Bu süreden sonra bazı bilgiler sadece isimsizleştirilmiş bir biçimde veya arşivlenen kayıtların bir parçası olarak tutulabilir.

Kişisel veriler, yasalar veya yönetmelikler ile daha uzun saklama sürelerinin gerekli olduğu durumlarda ve Epson’un yasal haklarını oluşturmak, kullanmak veya savunmak için daha uzun süreler boyunca saklanabilir.

A) Epson İnternet mağazası için

Epson kişisel verilerinizi 10 yıllık bir süre için elinde tutacaktır. Bu süreden sonra bazı bilgiler sadece isimsizleştirilmiş bir biçimde veya arşivlenen kayıtların bir parçası olarak tutulabilir.

Kişisel veriler, yasalar veya yönetmelikler ile daha uzun saklama sürelerinin gerekli olduğu durumlarda ve Epson’un yasal haklarını oluşturmak, kullanmak veya savunmak için daha uzun süreler boyunca saklanabilir.

Epson hangi kişisel bilgileri üçüncü taraflar ile paylaşır ve EEA dışına aktarır

Epson, kendi adına bazı işleme faaliyetlerini gerçekleştirmek için üçüncü tarafları kullanır. Kişisel verilerinizin bazıları veya tamamı onlara açıklanabilir ama onların açıklanan verileri yalnızca Epson’un sizin verilerinizi elde tutma amaçları ile ve Epson’un talimatlarına uygun şekilde kullanmasına izin verilir.

Bazı harici üçüncü taraflarımız EEA dışında bulunmaktadır, bu nedenle kişisel verilerinizi onların işlemesi EEA dışına veri aktarımını içerecektir.

Epson kişisel verilerinizi Epson şirketleri bünyesinde paylaşır. Bu, kişisel verilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışına aktarılmasını içerir.

EEA dışındaki bir ülkede bulunuyorsanız kişisel verileriniz de bu ülkeye aktarılacaktır.

Epson kişisel verilerinizi EEA dışına aktardığında, Epson aşağıdaki güvencelerden en az birinin uygulanmasıyla benzer bir koruma sağlanmasını sağlar:

 • Epson, kişisel verilerinizi yalnızca Avrupa Komisyonu tarafından kişisel veriler için yeterli düzeyde koruma sağladığı düşünülen ülkelere aktaracaktır.

 • Epson, kişisel verilerinizi Epson şirketleri bünyesinde paylaştığında veya belirli üçüncü tarafları kullandığında, Epson, kişisel verilerin Avrupa’daki ile aynı korumayı sağlayan, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış üçüncü ülkelere veri aktarılması için Model sözleşmeleri kullanır.

Kişisel verilerinizi EEA dışına aktarırken kullandığımız söz konusu mekanizma hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizim ile iletişime geçin.

Veri Güvenliği

Epson, bilgilerinizi korumak ve kişisel verilerinizin kazara kaybolmasını, yetkisiz bir şekilde kullanılmasını veya bunlara izinsiz olarak erişilmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için güvenlik önlemleri yürürlüğe koymuştur. Ek olarak Epson, kişisel verileriniz için bu çalışanlara, aracılara, yüklenicilere ve diğer üçüncü taraflara “bilinmesi gereken bilgi” ilkesine dayalı olarak erişim yetkisi sağlar. Kişisel verilerinizi sadece bizim talimatlarımız doğrultusunda işleyecekler ve bir gizlilik yükümlülüğüne tabidirler.

Epson, şüpheli kişisel veri ihlallerini ele almaya yönelik yürürlüğe koyduğu prosedürlere sahiptir ve yasal olarak yükümlü olduğumuzda, sizi ve ilgili herhangi bir yetkili kurumu gerçekleşen ihlaller konusunda bilgilendirecektir.

Epson Veri Koruma Görevlisi ile İletişime Geçilmesi
Bilgi sorumlusu ve onun Avrupa Veri Koruma Görevlisi ile aşağıdaki adrese yazılarak iletişim kurulabilir:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Hollanda.

veya şu E-postayı kullanarak: edpo@epson.eu

Haklarınızı kullanmak için Epson ile iletişime geçmek

Bir “veri sahibi” olarak Epson’dan kişisel verilere erişim sağlanmasını ve bunların değiştirilmesini veya silinmesini ya da sizin ile ilgili işlemenin kısıtlanmasını talep etmek veya işlemeye itiraz etmek için yasal haklarınız ve ayrıca veri taşınabilirliği hakkınız ve denetleme makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.

Kimliğinizi doğrulayabilmemiz için lütfen bu form aracılığıyla Epson’a kişisel bilgilerinizi iletin. Bazı durumlarda, sizden pasaportunuz veya ehliyetiniz gibi ek kimlik belgeleri talep edebiliriz.

Yasal haklarınızı istediğiniz zaman yukarıdaki iletişim kişilerine yazarak veya ContactUsAboutYourData bağlantısını kullanarak kullanabilirsiniz.

*Epson İnternet mağazasının tüm ülkelerde bulunmadığını lütfen unutmayın.