Gizlilik Politikası

Not: Bu beyan ("Beyan"), "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 2472/97 Sayılı Kararname hükümlerine uygundur. Epson Italia S.p.A Web Sitesine erişmeden önce bu belgeyi lütfen dikkatle okuyun. Epson Web Sitesinde dolaşırken, "Kullanım Koşulları ile Gizlilik Beyanı"nda yer alan beyanları otomatik olarak kabul etmiş sayılırsınız. "Kullanım Koşulları ve Gizlilik Beyanı"nı kabul etmiyorsanız, sizden Epson Web Sitesine erişmemenizi rica ediyoruz.

Yine de Sitenin kullanılması, Beyan uyarınca kişisel bilgilerin toplanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz anlamına gelir.

KULLANIM KOŞULLARI

• KABUL
• SİTENİN KULLANILMASI
• SİTENİN İÇERİĞİ
• EPSON SİTESİNE VEYA EPSON SİTESİ YOLUYLA İLETİLEN BİLGİ VE İÇERİĞİN İŞLENMESİ
• BU SİTEYE VE BU SİTEDEN BAĞLANTILAR
• ÜRÜN VE HİZMETLER
• TELİF HAKKI
• SORUMLULUK REDDİ

GİZLİLİK BEYANI

• VERİ KONTROLÖRÜ
• KİŞİSEL BİLGİLER
• EPSON TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN KULLANILMASI
• VERİLERİN SAKLANMASI
• EPSON'UN ELİNDEKİ VERİLERİN PAYLAŞILMASI
• BİLGİ TOPLANMASI, KULLANILMASI VE YAYILMASI
• ÇEREZLER
• VERİLERİN İPTALİ
• EPSON'UN KONTROLÜ ALTINDAKİ BİLGİLERİN KAYBEDİLMESİNE, UYGUNSUZ KULLANILMASINA VEYA DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI KORUMA PROSEDÜRLERİ
• BAŞKA SİTELERE BAĞLANTILAR
• GÜVENLİK

EPSON ITALIA S.P.A.
SEIKO EPSON CORPORATION

KULLANIM KOŞULLARI

KABUL

Epson Italia S.p.A. (“Epson”), bu Web Sitesini (“www.epson.it”) buradaki "Kullanım Koşulları"na tabi olarak kullanıma sunmaktadır. Bu Web Sitesinin herhangi bir sayfasına erişim, bu "Kullanım Koşulları"nın tamamen kabul edilmesi anlamına gelir. Epson, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu "Kullanım Koşullarını" dilediği zaman, önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu nedenle Siteye her eriştiğinizde herhangi bir güncelleme yapılıp yapılmadığını görmek için bu koşullara bakın.

SİTENİN KULLANILMASI

“Site,” “Web Sitesi” veya “Internet Sitesi” terimleri, https://www.epson.it/ alan adı altında bulunan tüm dizinleri ve sayfaları kapsar. Epson tarafından idare edilen ve yönetilen bu Site ile içeriğini kullanma hakkı yürürlükteki İtalyan yasaları uyarınca korumaya tabidir. Epson Web Sitesi ve sitede yer alan herhangi bir destek, telifle ve diğer mülkiyet haklarıyla ilgili uyarılar orijinal materyalin kopyalarına ilişik kaldığı sürece, kullanıcıya kâr amacı gütmeyen kişisel kullanımı için ücretsiz sunulmaktadır. Verilen destek sadece bilgilendirme amaçlıdır. Epson, Web Sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

SİTENİN İÇERİĞİ

Bu Web Sitesinde bulunan her türlü materyal (yazılar, müzik, fotoğraflar, görüntüler, video, derlemeyle ilgili veriler, dijital indirme ve yazılım dahil olup bunlarla sınırlı kalmamak üzere) ("Materyal"), Epson ve vekillerinin mülkiyetindedir.

Epson, bu Materyalde değişiklik yapılmaması ve Materyalden başka çalışmalar türetilmemesi koşuluyla, Materyalin ticari olmayan veya kâr amacı gütmeyen kişisel kullanımına izin vermektedir; Materyal ticari amaçlarla veya kamuoyuna yönelik olarak çoğaltılamaz, gösterilemez, yayınlanamaz, dağıtılamaz veya başka şekilde kullanılamaz. Materyalin diğer web sitelerine referansla kullanılması ya da her ne amaçla olursa olsun çevrimiçi kullanılması yasaktır.

Kullanıcı, telif veya ticari markayla korunan belgeleri iptal etmemeyi veya bu belgelerde değişiklik yapmamayı taahhüt eder. Bu şartların ihlali halinde Siteyi kullanma izni feshedilir ve indirilen veya çıktısı alınan her türlü materyalin derhal imha edilmesi gerekir.

EPSON SİTESİNE VEYA EPSON SİTESİ YOLUYLA İLETİLEN BİLGİ VE İÇERİĞİN İŞLENMESİ

Bu siteye gönderilen hiçbir içerik (materyal, bilgi veya fikirler) gizli veya mülkiyete tabi olarak değerlendirilemez. Bu siteye gönderilen içerik ürün geliştirme, ürün üretimi ve ilgili pazarlama faaliyetleri dahil olup bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, herhangi bir amaç için açıklanabilir veya kullanılabilir. Bu nedenle Epson, Web Sitesi üzerinden kullanıcıdan gizli bilgiler veya mülkiyet haklarıyla kullanılan bilgiler almayı amaçlamamaktadır. Kullanıcı tarafından Epson Web Sitesine girilen bilgiler ya da bu site üzerinden gönderilen materyaller, işbu Gizlilik Beyanının amaçları açısından gizli olmayan bilgiler olarak değerlendirilecektir. Epson'a herhangi bir amaçla, herhangi bir türden bilgi veya materyal gönderen kullanıcı; Epson'a, her türlü bilgi ve materyal de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, gönderdiği bu bilgi veya materyali kullanma, çoğaltma, yayınlama, değiştirme, iletme ve yayma konusunda sınırsız ve gayri kabili rücu hak tanır ve kullanıcının herhangi bir nedenle Siteye ilettiği her türlü fikri, kavramı, teknik bilgiyi, teknolojiyi veya tekniği kullanma hakkının sahibinin Epson olduğunu kabul eder.

Bu siteye ve bu site üzerinden yasadışı, tehdit edici, iftira niteliğinde, aşağılayıcı, kaba, nahoş, zararlı, pornografik, muzır, rahatsız edici, karalayıcı, üçüncü tarafların haklarına zarar verici, ırk ayrımcılığını teşvik edici ya da dava konusu olabilecek medeni veya adli ihtilaflara neden olma potansiyeli olan içerikler gönderilmesi kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, suç işlemeye teşvik veya tahrik edici olabilecek, medeni yükümlülüğe neden olabilecek davranışlara ya da herhangi bir ülkenin yasalarına, yetkili makamlarına aykırı davranışlara teşvik edici ya da yönlendirici olan ya da üçüncü tarafların dünyanın herhangi bir ülkesinde koruma altında olan haklarını ihlal edecek materyalleri bu Web Sitesi üzerinden yayınlamamayı veya göndermemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, bir materyali Epson Web Sitesine girmeden önce virüsleri ve diğer kirletici veya zararlı unsurları kontrol edip temizlemek için her türlü makul çabayı gösterecektir, ayrıca Epson ile ilişkileriyle ilgili dürüst olmayan veya yanıltıcı beyanlarda bulunmayacaktır. Ayrıca Epson ürün veya hizmetleriyle ilgili yanlış bilgiler vermek de yasaktır.

Epson, yukarıda tanımlanan türden yasak ya da başka türlü uygunsuz mesajlar içerdiğinden şüphelendiği materyali Web Sitesinden silme hakkını saklı tutar.

BU SİTEYE VE BU SİTEDEN BAĞLANTILAR

Sitemize bir bağlantı vermek istiyorsanız, lütfen bu "Kullanım Koşulları"nda belirlenen hükümleri okuyun ve bunlara uyun.

Bilginiz olması açısından, bu Site Seiko Epson Corporation'ın diğer ülkelerde sahibi olduğu sitelere ve bağlı olmayan diğer web sitelerine bağlantılıdır. Epson, kendi Web Sitesi üzerinden ulaştığınız web sitelerinde yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir. Epson Web Sitesindeki bağlantılar yoluyla diğer sitelere erişim, sadece kullanıcının sorumluğundadır.

Bu sitedeki içeriğe bağlantı vermek mümkündür, ancak bu içerik kopyalanamaz. Ayrıca bu Sitede yayınlanan içerik için bir tarayıcı ortamı veya çerçevesi yaratmak da yasaktır. Epson, hiçbir durumda iletimler, silinmeler veya ana dizindeki diğer değişikliklerden dolayı bağlantılarda ortaya çıkan sorunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Sayfanın silinmesi veya değiştirilmesi ya da dizin transferleri veya değişiklikleri ile ilgili hiçbir bildirim yapılmayacaktır.

Kullanıcılar, Epson Web Sitesini ahlaki olmayan veya uygunsuz sitelere bağlamaya karşı ikaz edilir ve bu tür bir bağlantının yaratılmış olması halinde, Epson'un talebiyle bu tür sitelerle Epson Web Sitesi arasındaki bağlantıyı derhal kesmeleri gerekir.

ÜRÜN VE HİZMETLER

Bu Sitede bulunan materyal ve hizmetler güncellenmeyebilir ve Epson bunları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez. Bu Sitede yayınlanan bilgiler, bazı ülkelerde bulunmayan ürünlere, programlara veya hizmetlere atıfta bulunabilir. Belirli bölgelerde kullanılabilir ürün, program ve hizmetler hakkında bilgi için size en yakın Epson perakendecisi ile irtibat kurun.

TELİF HAKKI

Bu Sitede Epson veya vekillerine ait olan içerik, Avrupa, Japonya'da yürürlükteki telif yasalarıyla ve uluslararası hukuk kurallarıyla korunmaktadır. Epson veya ilgili telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir içerik, her ne şekilde olursa olsun kısmen veya tamamen kopyalanamaz, değiştirilemez, yayılamaz, yayınlanamaz, indirilemez, gönderilemez, dijital ortamlarda saklanamaz ve iletilemez.

Materyali yukarıda izin verilenler dışında amaçlarla kullanmak istiyorsanız, söz konusu Materyalin telif hakkı sahiplerinin ya da lisans sahiplerinin, yani Epson ve vekillerinin önceden yazılı iznini almanız zorunludur.

İçeriğin bir parçasını dergi gibi basılı materyal üzerinde aynen çoğaltmak ya da Materyalin bir bölümünü CD veya diğer ortamlarda yayınlamak (Materyalin hangi bölümünü yayınlamak istediğiniz lütfen belirtin) istemeniz halinde, Epson'dan önceden izin almanız gerekmektedir.

Bu Sitedeki ticari markalar ve logolar Epson'a veya vekillerine aittir. Epson'un önceden yazılı izni olmaksızın Epson markası ve logosu, ister Site içeriğini kısıtsız kullanım ister reklam veya yayma amacıyla olsun, hiçbir şekilde kullanılamaz.

Web Sitesinin sayfalarında bulunan münferit belgeler, bu belgelerin içinde yer alan ilave şartlara tabi olabilir. Sitenin ve içeriğinin kullanımına sadece ticari olmayan kişisel amaçlar için izin verilir. Bilginin kaynağının belirtilmesi koşuluyla, kamuya açık olan basın duyurularının ve diğer belgelerin kamuoyuna iletilmesine izin verilir.

Aşağıdaki belgelerde açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır.

SORUMLULUK REDDİ

Bu sitedeki yazılım, belgeler ve SSS de dahil olmak üzere içerikte, fiyatlarda, materyalde ve bilgilerde teknik kusurlar, hatalar veya baskı hataları bulunabilir, Epson bunların sorumluluğunu hiçbir şekilde kabul etmez. Epson, bu içeriğin doğruluğunu ve tamlığını ya da tavsiyelerin, görüşlerin, ifadelerin veya İnternet Sitesinde bulunan ve bu site üzerinden dağıtılan diğer bilgilerin güvenliğini garanti etmez. Bu görüş, öneri, beyan ve bilgilere güvenmekten kaynaklanabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir.

Epson, Web sitesinin herhangi bir yerindeki herhangi bir hata ya da eksikliği kendi takdirine bağlı olarak düzeltme hakkını saklı tutar. Bu Sitede tanımlanan her türlü bilgi, materyal, ürün, program, hizmet veya fiyat herhangi bir bildirim yükümlülüğü taşımaksızın değişikliğe ve güncellemeye tabi olabilir.

Epson Web Sitesi, bu sitede yer alan bilgi ve materyaller ile bu Site tarafından sunulan yazılım, ticari veya belli bir amaca uygunluk, fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi garantileri de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın "olduğu haliyle" sunulmaktadır.

Epson yazılımının ekli son kullanıcı lisans anlaşmasının şart ve hükümlerini kabul etmeksizin indirilmesi veya kurulması yasaktır. Aynı şekilde, ilgili lisans anlaşması uyarınca izin verilen haller dışında yazılımın çoğaltılması veya tekrar dağıtılması da yasaktır.

Epson aşağıda sözü edilen türden zarar ihtimalinin farkında olsa bile, bu sitede ya da bu siteye bağlantı veren sitelerde yer alan bilgi veya materyalin kullanılmasından, kullanılamamasından, ya da kullanılmasının sonuçlarından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, cezai veya sonuçta oluşan hasarlardan ya da diğer kayıplardan hiçbir durumda Epson, tedarikçileri veya bu Sitede anılan diğer üçüncü şahıslar yükümlü tutulamaz. Bu Sitede bulunan Materyalin, bilgi veya hizmetlerin kullanmasından dolayı ekipman veya verilerdeki işlemlerle, onarımlarla ya da değişikliklerle ilgili olarak yapılan masraflar tamamen kullanıcıya aittir.

Epson Sitesinde bulunan bağlantılar, Siteden ayrılmayla sonuçlanabilir. Bu bağlantılar yoluyla erişilebilen siteler Epson'un kontrolü altında değildir ve bu nedenle Epson, bağlantı verilen bu sitelerin ya da bu sitelerdeki bağlantılarla ulaşılan sitelerin içeriğinden ya da bu sitelerde yapılan değişiklik veya güncellemelerden sorumlu değildir. Epson Sitesinde verilen dış site bağlantılarıyla ilgili hiçbir garanti vermez. Bu tür bağlantılar, Epson'un bağlantı verilen site veya tanıtılan ürünlerine yönelik tavsiyeleri anlamına gelmez. Kullanıcı, kullanıcının bu "Kullanım Koşulları"nda yer alan hükümleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zarar veya kayıplardan dolayı maruz kalınan zarar iddiaları veya hukuk mahkemelerindeki davalar halinde Epson'u ve grubuna bağlı şirketleri tazmin etmeyi kabul eder.

Kullanıcı ayrıca kendisi tarafından girilen materyalle ilişkili olarak Epson aleyhine dava açmayacağını ve üçüncü bir tarafın bu kullanıcının Siteye kendi girdiği materyalle ilişkili olarak Epson aleyhine dava açması halinde, Epson'un zararını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

GİZLİLİK BEYANI

Bu gizlilik beyanı, Epson'un müşterilerinin gizliliğini korumaya verdiği öncelikli önemi göstermek için düzenlenmiştir. Epson Sitesini kullanmadan önce aşağıdaki Gizlilik Beyanını lütfen dikkatle okuyun. Sitenin kullanılması, Gizlilik Beyanına uygun olarak kişisel bilgilerin toplanmasına ve işlenmesine rıza gösterildiği anlamına gelir. Kullanıcının Gizlilik Beyanı'nı kabul etmemesi halinde Epson Web Sitesini kullanmasına izni verilmeyecektir. Seiko Epson Corporation (“Epson”), tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Gizlilik Beyanında yer alan şartlarda değişiklikler, ilaveler yapma veya bu şartlardan bazılarını çıkarma hakkını saklı tutar. Sitenin kullanılması, kullanım tarihindeki en son Epson Gizlilik Beyanı versiyonuna tabidir.

Epson, müşterilerinin gizlilik kararlarına saygı duyar. Epson'a iletilen kişisel veriler Gizlilik Beyanına uygun olarak özenle kullanılacaktır. Web'de kişisel bilgilerinizi iletirken seçici olmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca sohbet odaları, mesaj panoları gibi kamuya açık alanlarda yayınlanan kişisel bilgilerin, İnternet erişimine sahip olan herkes tarafından görülüp kullanılabileceğini unutmayın. Bu nedenle bu genel erişime açık alanlarda görünmesini istemediğiniz bilgilerin gönderilmesi tavsiye edilmez. Kullanıcı, kişisel bilgileri isteyen web sitelerinin benimsediği gizlilik kriterleriyle ilgili ayrıntılı bilgi isteme hakkına sahiptir.VERİ KONTROLÖRÜKişisel verilere yönelik Veri Kontrolörü Epson Italian spa'dır - Via Margherita Viganò De Vizzi 93/95 – Cinisello Balsamo. 196/2003 Sayılı Kararnamenin 7. Maddesi uyarınca kişisel verilerle ilgili Veri Gözetmeni Pazarlama Direktörüdür.

KİŞİSEL BİLGİLER

30 Haziran 2003 tarihli 196 Sayılı Kararnamenin 13. Maddesi uyarınca, bize verilen ve bizim tarafımızdan işlenen kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdakileri bilgilerinize sunarız.

www.epson.it Sitesindeki alanların doldurulmasından sonra Epson Italia S.p.A tarafından istenen veya Epson Italia S.p.A'ya gönderilen kişisel bilgiler, Epson Italia S.p.A için önceden düzenlenen işlemlere tabidir. Verilen tüm veriler, yasal hükümlerle ilişkili olan veya bu hükümlerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması halinde işlem sırasında veya sonrasında saklanacaktır.

Bir Epson Web Sitesine kayıt yaptırdığınız zaman sizden adınız ve soyadınız, adresiniz, yaşınız, e-posta adresiniz ve vergi kimlik numaranız gibi bilgiler (topluca "Kişisel Bilgiler") istenecektir. Buna ek olarak örneğin cinsiyetiniz, işiniz, telefon numaranız gibi ek bilgiler de ("İsteğe Bağlı Bilgiler") istenebilir. İsteğe Bağlı Bilgilerin verilmesi zorunlu değildir. Ancak bu bilgileri vermemeniz halinde Epson, hedefe yönelik hizmetleri veya özelleştirilmiş içeriği sunamayacaktır. Kayıt sırasında verilen Kişisel Bilgiler doğru ve güncel olmalıdır. Kayıttan sonra bu bilgilerin değişmesi halinde en kısa zamanda düzeltin veya güncelleyin. Aksi takdirde, Epson'dan hiçbir hizmet, bildirim veya bilgi alamazsınız.

Epson, bu Gizlilik Beyanında belirlenen hükümlere dayalı olarak, Siteyi yönetmek ve/veya geliştirmek için Kişisel Bilgileri veya İsteğe Bağlı Bilgileri (topluca "Kullanıcı Bilgileri") kullanabilir.

Kişisel Bilgiler ve/veya İsteğe Bağlı Bilgiler vermeksizin bu tür bilgilerin kaydedilmesini gerektiren bazı alanlar dışında Epson Sitelerine kısmen erişebileceğinizi veya içeriğini kısmen kullanabileceğinizi unutmayın.

EPSON TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN KULLANILMASI"

Epson tarafından toplanan verilerin kullanılması," verilerin toplandığı andan imhasına kadar geçen süre içerisinde bu verilerde yapılan işlemler anlamına gelir. Kullanım elektronik veya otomatik araçların yardımı olmaksızın da gerçekleşebilir; bu kullanıma 196/2003 Sayılı Kararnamenin 11. Maddesi ile hükme bağlanan sınırlara ve şartlara bağlı olarak, ancak her durumda 196/2003 Sayılı Kararnamenin 19 ve 25. Madde hükümlerine uygun olarak, aşağıdaki "Epson'un Elindeki Verilerin Paylaşılması"nda sözü edilen taraflara iletilmesi ve yayılması da dahildir.

Epson tarafından toplanan verilerin (Kişisel Bilgiler ve/veya İsteğe Bağlı Bilgiler) amacı, Web Sitesi ziyaretçilerine özelleştirilmiş ve hedefe yönelik hizmetlerin sunulmasıdır. Toplanan veriler sayesinde Epson, sunulan hizmeti geliştirmek için analiz edilen kullanıcı tercihlerine dayalı içerik sunabilir.

Kullanıcı bilgileri ayrıca posta veya e-posta yoluyla ilgilerini çekebilecek ürünlerle ilgili teklifler göndermek için de kullanılabilir.Posta veya e-posta yoluyla gönderilen iletilerde, yeni Epson ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, kullanıcı için yararlı görülen bilgiler bulunabilir. Son olarak Epson, piyasa araştırmasına katılmaya davet etmek için müşterileriyle irtibat kurabilir. Posta veya e-postayla yapılacak bildirimler, sadece bu tür iletiler almayı kabul ettiğini belirtmiş olan müşterilere gönderilecektir.

Posta veya e-postayla gönderilen iletilerde üyeliği iptal ederek gelecekte bu tür iletiler almamayı sağlayacak talimatlar bulunacaktır.

VERİLERİN SAKLANMASI

Kullanıcı Bilgileri, kullanıcı hizmet iptalini talep edinceye veya ilgili yönetmeliklerde öngörülen sürenin bitimine kadar saklanacaktır. Kullanıcı, 196/2003 Sayılı Kararnamenin 7. Maddesi uyarınca, Epson tarafından saklanan kişisel bilgilerinin ayrıntılarını talep etme ya da bu bilgilerde değişiklik yapılmasını veya bilgilerin iptalini isteme hakkına sahiptir. Bilgilerinizde değişiklik yapmak veya bunları iptal etmek için Epson Italia spa – Veri Koruma Ofisi– Via Margherita Viganò De Vizzi, 93/95 – 20092 Cinisello Balsamo'ya (MI) açık talepte bulunmanız gerekmektedir.

EPSON'UN ELİNDEKİ VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Epson'un elinde bulunan veriler (Kişisel Bilgiler ve İsteğe Bağlı Bilgiler), yasanın uygulanması açısından iyi niyetle verilmediği ya da Epson haklarını ve mülkiyetini korumak için zorunlu olmadığı sürece, kullanıcının rızası dışında üçüncü taraflara verilemez.

BİLGİNİN TOPLANMASI, KULLANILMASI VE YAYILMASI

Bilginin istediği tarihte, Epson Siteleri, Epson veya iş ortaklarından bildirim (postayla veya e-postayla) alma veya almama seçeneği sunar. Posta veya e-postayla gönderilen tüm iletilerde ayrıca üyeliği iptal ederek gelecekte bu tür iletiler almamayı sağlayacak talimatlar bulunacaktır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, istenen bilgileri vermemeyi tercih edebilirsiniz, ancak bu durumda Epson'un hedefe yönelik hizmetleri ve özelleştirilmiş içeriği sunma imkanları sınırlı olacaktır. Örneğin, Epson e-posta kayıt formunda kullanıcılardan irtibat bilgileri (e-posta adresi gibi), demografik veriler (posta kodu ve yaş gibi) ve Epson ürünlerinin kullanımıyla ilgili bilgiler istenir.

ÇEREZLER

Çerezler, bir Web Sitesi kullanıcısının ziyaretiyle ilgili olarak, kendi bilgisayarında saklanan ve sonraki ziyaretlerde kullanıma hazır olan bilgilerdir. İki tür çerez vardır: "oturum çerezleri" ve "kalıcı çerezler." Oturum çerezleri sadece bilgisayar belleğinde bulunur; tarayıcı kapatılınca bu çerezler de silinir. Öte yandan kalıcı çerezler bilgisayarın sabit sürücüsüne kaydedilerek orada kalır. Epson, oturum çerezleri yoluyla toplanan bilgileri, Web Sitesinin içeriğini ve kullanımını geliştirmek için kullanır. Kalıcı çerezler sadece kullanıcılara zaman kazandırmak, sonraki ziyaretlerinde uygun içerik sunmak amacıyla kullanılır. Çerezler, kendi tarayıcınızı kullanarak ortadan kaldırılabilir veya engellenebilir. Çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, ziyaret ettiğiniz Web Sitesini kapatabilirsiniz.

VERİLERİN İPTALİ

Tüm Epson hizmetlerine üyelik tamamen iptal edilebilir. Üyelik iptal edildikten sonra bilgiler Epson veritabanından tamamen çıkarılacaktır. Verilerinizi iptal etmek için Epson Italia spa – Veri Koruma Ofisi– Via Margherita Viganò De Vizzi, 93/95 – 20092 Cinisello Balsamo'ya (MI) açık bir talepte bulunmanız yeterlidir.

EPSON'UN KONTROLÜ ALTINDAKİ BİLGİLERİN KAYBEDİLMESİNE, UYGUNSUZ KULLANILMASINA VEYA DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI KORUMA PROSEDÜRLERİ

Epson, bilgilerin sadece doğrudan ilgili kullanıcının ve Epson iş ortaklarının erişimine açık olmasını sağlamak için yeterli önlemleri almıştır. Epson iş ortakları, bu verileri Epson Gizlilik Beyanına ve verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki Avrupa yasalarına uygun olarak kullanacağını kabul etmiştir.

BAŞKA SİTELERE BAĞLANTILAR

Epson Sitesinde diğer bağlı olmayan Epson Sitelerine bağlantılar bulunabilir. Bu Siteler kendi kriterlerine ve çevrimiçi gizliliğin korunmasına uygun uygulamalara sahiptir. Epson, bağlı olmayan şirketlerin web sitelerindeki gizliliğin korunması uygulamalarından veya site içeriklerinden sorumlu değildir. Ayrıca, bazı durumlarda kişisel bilgiler bir Epson reklamcısı tarafından istenebilir. Epson, reklamcılarının gizliliğin korunmasıyla ilgili uygulamalarından sorumlu değildir. Ancak Epson, iş ortaklarının ve reklamcılarının, kendi ülkelerinde yürürlükte olan yasal gereklilikler doğrultusunda gizliliğin korunması kriterlerini benimsemelerini desteklemektedir.Epson, bağlantı verilen sitelerin kullanılmasından kaynaklanan veya bununla ilişkili olarak ortaya çıkan, yukarıda anılan bağlı sitelerin içeriği, hizmetleri, değişiklikleri ya da kullanım şartları/gizliliği koruma kriterleri nedeniyle uğranılan zarardan sorumlu değildir; bu nedenle kullanıcıların bağlantı verilen bu sitelere erişiminin riski kendilerine aittir.

GÜVENLİK

Epson, Kullanıcı Bilgilerinin güvende olduğunu ve Gizlilik Beyanında belirtilen haller dışında üçüncü taraflara verilmeyeceğini garanti eder; kullanıcı, Epson'un Kişisel Bilgileri ve/veya İsteğe Bağlı Bilgileri aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara verebileceğini kabul eder:

(a) kullanıcının bilgileri paylaşması için Epson'a izin verdiği haller;

(b) Epson'un, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, mahkeme emirlerine veya diğer yasal işlemlere dayalı olarak Kişisel Bilgileri ve/veya İsteğe Bağlı Bilgileri vermesinin gerektiği haller;

(c) Epson'un haklarını veya mülkiyetini korumak için Kişisel bilgilerin ve/veya İsteğe Bağlı Bilgilerin verilmesinin zorunlu olduğu haller;

(d) Epson'un son kullanıcılarına uygun hizmetlerin sağlanması için Kişisel bilgilerin ve/veya İsteğe Bağlı Bilgilerin verilmesinin zorunlu olduğu haller.Kişisel bilgilere ve İsteğe Bağlı Bilgilere yetkisiz erişimi ve bunların yetkisiz dağıtımını engellemek için Epson, bu bilgilerin sadece yetkili üçüncü şahısların erişimine açık güvenli bir sunucuda saklanmasını garanti eder.

EPSON Italia S.p.A.Genel Merkez: Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milan
KDV No. 07511580156 – Vergi No 01539880631
Milan Şirketler Sicili Kayıt No. 01539880631
Hisse sermayesi: Tamamı ödenmiş 3.000.000 Avro
Tek hisseli şirket
Medeni Kanunun Madde 2497 Bis hükmü uyarınca yönetim ve koordinasyondan sorumlu kurum: Epson Europe b.v.
UNI EN ISO 9001 SGS
EN ISO 14001 BVQI
Telefon 0039.02.660321
Faks 0039.02.6123622
http://www.epson.it

SEIKO EPSON CORPORATION
Epson Italia SpA, Seiko Epson Corporation Group'un bir parçasıdır.

Seiko Epson Corporation kontrolü altında bulunan hiçbir şirket birbiri adına mahkeme belgeleri kabul edemez veya alamaz. Seiko Epson Corporation kontrolü altında bulunan hiçbir şirket, şirketin söz konusu yükümlülüğü alması gerektiği yönünde özellikle yazılı bir anlaşma olmadığı sürece, birbirinden yasal olarak yükümlü değildir. Bu ilişki Grup şirketleri arasında herhangi bir türden bir bağlantı anlamına gelmez, bu nedenle Site ziyaretçisi bu şirketlerden birine, bir diğerinin yerine müştereken ve müteselsilen dava açabileceğini varsaymamalıdır.

Copyright © 2009, SEIKO EPSON CORPORATION, TÜM HAKLARI SAKLIDIR.