Gizlilik Bildirimi

Epson’un promosyon faaliyetleri kapsamında tutulanlar bakımından

Kişisel Veri

Versiyon 1.0 17/05/2018 Taslak 2


Bu bildirim Epson’un promosyon faaliyetleri kapsamında tutulan kişisel bilgileriniz hakkında bilgi içermektedir:

Epson aşağıda yer alan bilgileri muhafaza etmektedir (ve gelecekte de muhafaza etmeyi sürdürecektir)

  • Promosyon faaliyetlerine kaydolurken sağlamış olduğunuz ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası

  • Katılım Koşulları’ndan biri olması halinde gerçekleştirdiğiniz işlemin kanıtı dahil olmak üzere katılmakta olduğunuz promosyon faaliyeti bilgileri

  • Epson internet sitelerini kullanımınız kapsamında ve Epson ile aranızda gerçekleşen etkileşimler kapsamında Epson’un kendi sistemlerinden toplanan bilgiler. Bunlar çerezler1 ve diğer benzer vasıtalar ile toplanan bilgileri içermektedir.

“Epson” (‘veri sorumlusu’) şu kişidir:

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.
E-mail: CRMprivacy@epson.eu

Hakkınızdaki kişisel verilerin işlenmesinin amacı

(‘İşleme’, kişisel verileriniz ile Epson’un gerçekleştirdiği tüm süreçleri kapsamaktadır ve bu bilgilerin elde edilmesi, muhafaza edilmesi, kullanılması ve açıklanması buna dahildir.)

Epson’un kişisel bilgilerinizi işlemesinin tek amacı promosyon faaliyetlerini idare etmeye yöneliktir.

Bu birincil amacın yasal temeli bunun sizin ile akdedilen bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olmasıdır.

Epson kişisel verilerinizi promosyon faaliyetine ilişkin kayıt işlemleri sona erdikten sonra 3 ay süre ile saklayacaktır. Vergi yükümlülükleri veya bankalar tarafından öngörülen bazı yükümlülükler gerektirmedikçe hakkınızda tutulan tüm bilgiler kayıtlarımızdan silinecektir. Bu süreden sonra bazı verilen saklanması ancak söz konusu verilerin anonimleştirilmesi veya arşiv kayıtlarının bir parçası olması halinde mümkün olacaktır.

Epson kendi adına bazı veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmesi için üçüncü tarafları kullanmaktadır. Kişisel verilerinizin bazıları veya tamamı onlara açıklanabilir. Üçüncü tarafların kendilerine açıklanan verileri, yalnızca Epson’un kişisel verilerinizi elde tutma amaçları kapsamında ve Epson’un talimatlarına uygun şekilde kullanmasına izin verilir. Epson kişisel verilerinizin bazılarını veya tamamını üçüncü taraf veri işleyicilerine ek olarak şu kişilere de açıklayabilir:

  • Bankalar veya ödemelerin veya teslimatın sağlanacağı diğer üçüncü kuruluşlar

“İlgili Kişi” olarak Epson’dan kişisel verilere erişiminizin sağlanmasını ve kişisel verilerinizin değiştirilmesini veya silinmesini ya da sizin ile ilgili işlemenin kısıtlanmasını talep etmek veya işlemeye itiraz etmek için yasal haklarınız bulunmaktadır. Ayrıca verilerin taşınabilirliğine ilişkin haklarınız ve ilgili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır.

Epson’un Avrupa Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçmek için “The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building , Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Hollanda adresine yazabilir veya şu E-posta adresini kullanabilirsiniz: EDPO@epson.eu

Sizin AB dışında yerleşik olmanız durumunda Epson kişisel verilerinizin bazılarını AB dışına, söz konusu bölgedeki Epson grubu personeline ve ilgili hizmetlerin tedarik edilmesi için Epson tarafından kullanılan o bölgedeki sağlayıcılara aktaracaktır. Bu durum ilgili hukuki düzenlemelerin gerektirdiği korumalara tabi olacaktır.

Bu bildirim yalnızca Epson Promosyon kayıtlarındaki verilere ilişkindir. Epson diğer kayıtlarında yer alan sizin hakkınızdaki kişisel verileri işlediği takdirde bunun hakkında size ayrı bildirimde bulunulacaktır.

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 13 ve 14’e uygun şekilde düzenlenmiştir).

1 Çerezler, bir cihaz bir internet sitesini ziyaret etmek için kullandığı zaman ona yerleştirilen veri dosyalarıdır. Bu çerezler kullanıcı tercihlerinin ve Hizmeti kullanırken ziyaret edilen sayfaların izlenmesi gibi birçok amaç için kullanılabilir. Tarayıcınızın tercihlerini kullanarak çerezleri işlevsiz duruma getirebilirsiniz. Ama çerezleri işlevsiz duruma getirmeniz durumunda Epson web sitelerinin bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir veya yavaş çalışabilir. Ayrıca, çerezleri engellemeyi seçmeniz halinde çerezlere bağlı olan bazı reklam tercihlerine itibar edilmeyebileceğine lütfen dikkat ediniz.

Ayrıca, kullanma geçmişini, vb. toplamak ve analiz etmek için Google Inc.’ye ait Google Analytics kullanılmaktadır. Google Analytics Birinci Taraf Çerezleri kullanmakta ve erişiminiz hakkında bilgileri kayıt a. Bu hizmet tarafından kullanılan Google Analytics’in Gizlilik politikası için lütfen Google Inc.’nin Gizlilik politikasına bakınız: http://www.google.com/policies/privacy/