Sosyal Medya Platformu Yarışma Şartları

Tanımlar

“Organizatör" :Hollanda, Amsterdam’da kayıtlı ofisi bulunan Epson Europe B.V. (Epson olarak anılacaktır) anlamına gelir. Her türlü yazışma için lütfen aşağıdaki adresi kullanınız: Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok 174 34400 Kâğıthane İSTANBUL

"Katılımcı":
Promosyon süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve 18 yaşında olan herhangi bir kişi anlamına gelir.

Giriş koşulları

 1. Giriş yapmak için herhangi bir satın alma işlemi gerekli değildir, ancak Sosyal Medya Platformu için internet erişimi ve geçerli bir sosyal medya hesabı gereklidir

 2. Bu promosyon [ülke adı giriniz] ülkesinde ikamet edenlere 18 yaş ve üzeri kişilere açıktır.

 3. Organizatörün, ana şirketinin, yan kuruluşlarının, iştiraklerinin veya bu promosyonun geliştirilmesi, üretimi veya dağıtımına herhangi bir şekilde dahil olan diğer tarafların ve bunların yanı sıra bu tür çalışanların ve / veya yazarların yakın akrabaları (eşleri, ebeveynleri, kardeşleri, çocukları) ve hane halkı üyeleri bu promosyona katılamaz.

 4. Temsilciler veya üçüncü şahıslar aracılığıyla yapılan girişler geçersiz olacaktır

Promosyon

 1. Katılımcılar, ödül kazanmak için bir yarışmaya katılma fırsatına sahip olacaklar.

 2. Kazananın seçilmesinden sonraki 24 saat içinde promosyona girdiği Sosyal Medya Platformu hesabı üzerinden kazanana bildirim yapılacaktır. Kazanan, ödülünü talep etmek için Organizatörün bildirim göndermesinden sonraki 14 gün içinde herhangi bir iletişim şekliyle yanıt vermelidir. Bu sürenin sonunda ödül talep edilmezse, geçerliliğini yitirir ve Organizatör, talep edilmemiş ödülü bu Koşullara göre seçilen yedek bir kazanana sunma hakkını saklı tutar.

 3. Ödül, yarışma bitiminden itibaren 28 iş günü içerisinde kazanan katılımcıya teslim edilir.

 4. Organizatör, ilgili kapanış tarihine ve saatine kadar bozulan veya herhangi bir nedenle Organizatöre ulaşamayan girişler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Gönderme kanıtı, alındı kanıtı olarak değerlendirilmeyecektir.

 5. Ödüller devredilemez ve nakit alternatifi sunulmayacaktır.

 6. Organizatör, tüm katılımcıların uygunluğunu doğrulama hakkını saklı tutar ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, uygunluk koşullarını karşılamayan herhangi bir katılımcıyı diskalifiye edebilir.

 7. Ödüller uygunluk durumuna bağlıdır. Öngörülemeyen durumlarda, Organizatör (a) tamamen veya kısmen eşdeğer veya daha yüksek değerde alternatif ödülleri değiştirme ve (b) istisnai durumlarda promosyonu bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

 8. Başvuru amaçlı girdiler, gizlilik, tanıtım veya fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başkalarının haklarını çiğneyen veya ihlal eden veya telif hakkı ihlali teşkil eden unsurlar içermemelidir;

 9. Başvuru amaçlı girdiler, Organizatörün ticari markaları dışındaki marka adlarını veya ticari markaları içermemelidir;

 10. Başvuru amaçlı girdiler, uygunsuz, ahlaksız, müstehcen, şiddet içeren, nefret dolu, haksız, iftira niteliğinde, karalayıcı veya hakaret niteliğinde unsurlar içermemelidir;

 11. Başvuru amaçlı girdiler, herhangi bir gruba veya bireye karşı bağnazlığı, ırkçılığı, nefreti veya zarar vermeyi teşvik eden veya ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılığı teşvik eden unsurlar içermemelidir;

 12. Başvuru amaçlı girdiler, girdinin oluşturulduğu ülkenin herhangi bir yasasını veya yönetmeliğimi ihlal eden veya bunlara aykırı olan yasa dışı unsurlar içermemelidir.

Yükümlülükler

 1. Katılımcılar, girdilerinin başka herhangi bir kişinin kişisel veya mülkiyet hakkını ihlal etmesi halinde Organizatörü girdileriyle ilgili her türlü yasal talepten muaf tutacaktır.

 2. Her katılımcı, bir yayında tasvir edilen herhangi bir kişinin adının söz konusu Sosyal Medya Platformu ve diğer Epson sosyal medya kanalları ile platformlarına dahil edilmesine izin verdiğini onaylamış olur.

 3. Organizatör, aksi belirtilmedikçe, katılımcılar tarafından sunulan tüm verileri yalnızca promosyonu yürütmek amacıyla kullanacaktır. Bu promosyona katılarak, tüm katılımcılar, ödül kazanmaları halinde diğer katılımcılarla ve sosyal medya platformuyla kişisel verilerini, izin verilen amaçlar için paylaşmayı kabul etmiş sayılır. Kazananların isimleri, tüm kazananlarla iletişime geçilip bilgilendirildikten sonra Epson web sitesinde ve sosyal medya platformlarında yayınlanabilir. Tüm kazananlar, katıldıkları sosyal medya platformu üzerinden bilgilendirilecektir. Epson'un kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Epson Gizlilik Bildirimini okuyun.

 4. Ödülün vergilendirilebilir bir fayda oluşturduğu durumlarda, vergi yükümlülüğü alıcıya aittir.

 5. Bu promosyon, yarışmanın geçtiği Sosyal Medya Platformu tarafından hiçbir şekilde sponsor olarak desteklenmez, doğrulanamaz veya yönetilemez veya Sosyal Medya Platformu ile ilişkilendirilemez. Bu promosyona girmek için gönderdiğiniz her türlü bilginin Sosyal Medya Platformuna değil Organizatöre sunulduğunu ve söz konusu platformun bu promosyonla ilgili olarak size karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Sosyal Medya Platformu nueksiksiz bir şekilde sorumluluktan muaf tutmayı kabul edersiniz.

 6. Kazananlar, makul bir promosyon sonrası tanıtımda yer almayı ve bu tür tanıtımlarda isimlerinin kullanılmasını kabul ederler.

 7. Bu şartlar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

 8. Epson, bir felaket, savaş, sivil veya askeri karışıklık, doğal afet veya herhangi bir geçerli yasa veya düzenlemenin veya Epson'un kontrolü dışında başka herhangi bir olayın fiili veya beklenen ihlali durumunda önceden haber vermeksizin Yarışmayı ve bu Koşulları iptal etme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Yarışmadaki diğer tüm değişiklikler, Epson tarafından Sosyal Medya Platformu aracılığıyla en kısa sürede katılımcılara bildirilecektir.

 9. Bu promosyona girerek, katılımcılar bu Koşullara uymayı kabul ederler.

Organizatör kayıtlı ofisi Amsterdam, Hollanda’da yer alan Epson Europe B.V.’dir (Epson olarak anılacaktır). Her türlü yazışma için lütfen aşağıdaki adresi kullanınız: Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok 174 34400 Kâğıthane İSTANBUL