PROFESYONEL GÖRÜNTÜLEME İÇİN GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

BROŞÜR INDIRIN

Epson ve güvenlik

Epson'da, güvenliğin işletmeler için önemli olduğunu anlıyor ve verilerinizin güvenliğini sağlamak ve yönetmeliklere uyulduğundan emin olmak için çalışıyoruz. Riskleri anlamak önemlidir, ancak işletmenizi güvende tutmanıza yardımcı olmak için ürünlerimizde çeşitli güvenlik özellikleri ve çözümleri de uyguluyoruz.

Güvenlik riskleri nelerdir?

Çok işlevli yazıcılar (MFP'ler) ve tarayıcılar gibi ağa bağlı cihazlar söz konusu olduğunda, şirketlerin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini gözden kaçırması kolay olabilir, ancak bunlar diğer bağlantılı veya ağa bağlı cihazlarla aynı tür güvenlik zaafiyetine maruz kalabilir.

Bu riskler, etkili bir şekilde iki önemli güvenlik açığına dönüşebilir: Şirketinizin ağına bir giriş noktası ve kişisel bilgiler için bir depolama yeri olarak.

Baskı ve tarama perspektifinden Veri Kaybı

Quocirca tarafından 200 kuruluş ve 1000'den fazla çalışanla yürütülen bir araştırmada şirket şu soruyu sordu: 'Aşağıdaki tehditlerden hangisi kuruluşunuzdaki baskı güvenliği açısından endişeye sebep oluyor?' Tüm sektörlerin ortalaması açısından bakıldığında yüksek puan alan risklerden biri, yazıcıların, tarayıcıların ve fotokopi makinelerinin kullanımında bir denetim kaydı tutulmamasının yanı sıra, BT ağına güvenli olmayan bir yazıcı aracılığıyla erişim konusunda yaşanan endişeydi.

Ayrıca katılımcılara “Baskı perspektifinden bakıldığında veri kaybının niteliği nedir?” sorusu da soruldu. Endişelerin başında, baskı işlerinin baskı kuyruğunda veya bir ağ üzerinde durdurulması, ardından bir yazıcının sabit diskinin çalınması veya alınması ve çıktı tepsisinde sahipsiz bırakılmış olması ve baskı işlerinden sızan veriler geliyordu. (Quocirca, Baskı güvenliği: IoT çağında bir zorunluluk, 2017)

Quocirca araştırmasında öne sürülen nokta, işletmelerin farkında oldukları ve endişe duydukları çok çeşitli güvenlik açıklarının var olmasıdır. Burada kısaca ele alınacak olan konu, bu güvenlik açıklarının donanım ve yazılım özellikleri kullanılarak nasıl yönetilebileceği ve kapsanacağıdır.

GDPR nedir ve cihaz güvenliğiyle ilişkisi nedir?

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 95/46/EC sayılı Verilerin Korunması Direktifinin yerine geçer ve yerel yasaların yerini alır. Avrupa genelinde veri gizliliği yasalarını uyumlu hale getirmek, tüm AB vatandaşlarının veri gizliliğini korumak ve güçlendirmek ve kuruluşların veri gizliliğine yaklaşım biçimini yeniden şekillendirmek üzere tasarlanmıştır.

Kişisel verileri hangi bilgiler oluşturur?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek gerçek kişi veya "veri sahibi" ile ilgili bilgiler. İsim, fotoğraf, e-posta adresi, banka bilgileri, sosyal ağ web sitelerinde yapılan yayınlar, tıbbi bilgiler veya bilgisayar IP adreslerine kadar her şey olabilir.

Yasalara uymamanın cezaları nelerdir?

Kuruluşlar GDPR'yi ihlal etmeleri durumunda, yıllık küresel cirosunun %4'üne kadar veya 20 Milyon Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilir1. Bu kuralların hem denetleyiciler hem de işlemciler için geçerli olduğuna dikkat edilmelidir. Bu, 'bulutların' da GDPR uygulamasından muaf olmayacağı anlamına gelir.

Bunun Epson ile ilgisi nedir?

Yazıcılar, MFD'ler ve tarayıcıların tümü genel bilgi güvenliği stratejisinin bir parçası olarak düşünülmelidir. Bu, verilerin mümkün olduğu durumlarda şifrelenmesi, baskı işlerinin yalnızca yetkili kullanıcılar için yazdırılması ve cihazların kötü amaçlı yazılımlardan korunması anlamına gelir.

Epson'un güvenlik yaklaşımı

Epson olarak, müşterilerimiz için kullanım kolaylığını artırmak ve bilgi odaklı toplumumuzun gelişimine uyum sağlamak için cihazlarımızın işlevsel ağ yeteneklerini güçlendirmeye devam ediyoruz. Üretim süreçlerimizde, tasarım aşamasından müşteri kullanmaya son verene kadar, yani ürünün yaşam döngüsü boyunca güvenliği dikkate alıyoruz.

Bilgisayarlar, sunucular vb. aygıtların güvenliği için, özellikle de bir ağa bağlanırken ve bir ağı kullanırken, uygun değerlendirmelerin yapılması gerekir. Epson'da, müşterilerimizin ürünlerimizi güvenle ve kolaylıkla kullanabilmelerini sağlamak için güvenlik konusunda aşağıdaki yaklaşımı uyguluyoruz.

1.

Ürünlerimizin güvenliğini ürünlerimizin kalitesinin temeli olarak değerlendiriyoruz.

2.

Müşterilerimiz için güvenlik konusunda aktif olarak bilgi sağlıyoruz.

3.

Güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamak için sürekli olarak çalışıyoruz.

Epson yazıcılar ve MFD'lerde bulunan temel güvenlik özellikleri

PIN kodu ile baskı

WorkForce Pro yazıcılarımızda güvenli PIN Kodu işlevini kullanarak yazdırılmış gizli bilgilere erişimi kısıtlayın. Yazıcılar, IPSEC ve IEEE802.1x dahil olmak üzere en yeni güvenlik ve şifreleme protokollerini destekleyerek kafanızın daha rahat olmasını sağlar.

Güvenli/şifrelenmiş iletişim

IP Filtreleme işlevini kullanarak Epson cihazlarına erişimi olan IP adreslerini, hizmet türlerini, alım ve iletim bağlantı noktası numaralarını vb. şeyleri filtreleyebilirsiniz. IPSec işlevini kullanarak tüm ağ iletişimini şifrelemek de mümkündür. Bu filtrelerin kombinasyonuna bağlı olarak, belirli bir istemciden gelen verileri kabul edip etmemeyi ya da belirli veri türlerini kabul etmeyi veya engellemeyi seçebilirsiniz.

Adres defterinizi korur

Hepsi bir arada yazıcının adres defterini toplu olarak düzenlerken, bir yönetici parolası isteyerek adres bilgilerinin açığa çıkmasını ve yetkisiz işlemleri önleyebilirsiniz. Ayrıca, birden fazla adres defteri şifreli bir dosya olarak kaydedilebildiğinden, hepsi bir arada yazıcıyı değiştirirken veya yedeklerken faks numaraları ve e-posta adresleri gibi kişisel bilgilerin açığa çıkmasını önleyebilirsiniz.

MFP'nizi elden çıkarırken

Bir yazıcıyı transfer ederken veya elden çıkarırken, gizli bilgilerin açığa çıkmasını önlemek için tüm ayarları fabrika varsayılan ayarlarına (başlatma) geri döndürebilirsiniz.

Epson tarayıcılar ve MFD'lerde bulunan temel güvenlik özellikleri

Güvenli belge işleme ve verimli belge yönetimi

Yöneticiler, tarama işi profillerinden kullanıcı erişimi haklarına kadar çeşitli görevleri merkezi olarak yönetebilirler. BT yöneticileri, Kullanıcı Kimliği ve parola, LDAP Active Directory, Kimlik Kartı girişi ve PIN kodunu içeren çeşitli yollarla işlere erişim haklarını denetleme becerisine sahiptir.

Cihaz üzerinde

Yöneticiler, yetkisiz profil değiştirmeyi önlemek için ekranları uzaktan kilitleyebilir. Her kullanıcının işine özel profiller, işletme içinde her yerde kullanılabilir hale getirilir.

PDF koruması

Taranan PDF dosyalarına yetkisiz dosya açmaya karşı koruma sağlayan parola ile koruma işlevine sahip dosya düzeyinde belge kısıtlaması ekleyin.

Mülkiyet koruması

Düzenleme ve yazdırma işlevlerini kısıtlayarak belge alıcılarının eylemlerini ve yapabileceklerini kısıtlayın.

PDF/A

PDF/A-1 veya ISO19005-1 standartlarına uygun PDF'ler oluşturun.

Güvenli tarama

Verileri, parola ile korumalı PDF dosyalarına da tarayabilirsiniz. Bu, üçüncü tarafların belgeleri yetkisiz olarak görüntülemesini önleyebilir.

Yazılım çözümleri ile sunulan temel güvenlik özellikleri

MFD ve tarayıcılara yetkisiz kullanıcı erişimini engeller

Kullanıcıları ve erişim profillerini otomatik olarak doğrular ve tanımlar. Her kullanıcının bir cihaz üzerinde yapabileceklerini ve yapamayacaklarını kontrol ederek, iş süreçleri boyunca değerli iş verilerini korur. Ayrıca, MFP'lere korumalı erişim ve yetkili önceden tanımlı işlevler ile uyumluluğu iyileştirir. Bu, MFP'lerden bilgi sızıntısı olasılığını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.

Tara ve bana gönder

Belgeleri e-postayla göndermek, belgeleri paylaşmanın etkili ve uygun bir yoludur, ancak bu uygulama riskli olabilir. Hassas bilgiler içeren (banka hesap bilgileri veya doğum tarihleri gibi) dokümanların e-posta ile yanlışlıkla yanlış kişiye gönderilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir. Yetkili kullanıcılar belgeleri tarar ve sonuçları, gizli bilgiler içeren taranan belgelerin ve kontrollü belgelerin yanlış yönlendirilmesini önlemek için, önceden belirlenmiş bir e-posta adresine gönderir.

Dosya varış yeri kontrolü

Önceden tanımlanmış iş akışları, faks numaraları ve e-posta adresleri, belgelerin doğru hedeflere gönderilmesini sağlar. Epson, herhangi bir kuruluşun taranan belgelerin yanlış yönlendirilmesinden kaçınmasına ve önceden tanımlanmış yakalama süreçleri ile hataları azaltmaya yardımcı olabilir.

İş süreçlerini otomatikleştirin

Kural tabanlı belge tanıma çözümleri, taranan belgelerin otomatik olarak doğru ekiplere teslim edilmesini sağlar. Karakter ve işaret tanıma, barkod ve veritabanında arama yapma gibi gelişmiş veri çıkarma araçları, önemli içeriklerin tam olarak doğrulanmasını ve iş uygulamalarına teslim edilmesini sağlayarak, işerin tekrarını azaltır ve manuel müdahalenin asgari düzeyde tutulmasını sağlar.

Çalışanların yetkilerinin bulunmadıkları belgeleri almasını önleyin

Güvenli baskı, tüm paylaşımlı cihazların kullanımını en üst düzeye çıkarır ve gizli belgelerin yanlış ellere geçmesini engeller. Belgeler, gizli veya hassas verilerin etrafta bırakılmasını önlemek için yalnızca belge sahibi tarafından güvenli bir şekilde yazdırılır ve yalnızca hedeflenen alıcı tarafından görüntülenmesi sağlanır.

Doküman Yönetim Sistemleri

Bu ürün tanıtım yazısının içinde neler var?
  • Giriş
  • Belge Yönetim Sistemlerinin (DYS) özelliklerini keşfedin
  • DYS'leri uygularken nelere dikkat etmelisiniz?
  • Üç aşamalı DYS entegrasyon planı
  • DYS için tarayıcılar neden gereklidir?
  • Epson Hakkında
ÜRÜN TANITIM YAZISINI AL

Bize Ulaşın

Epson çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bir Epson temsilcisinin sizinle iletişime geçmesi için aşağıdaki alana bilgilerinizi girmeniz yeterli.

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur

Lütfen bu alanı doldurun
Lütfen bu alanı doldurun
Lütfen bu alanı doldurun
Lütfen bu alanı doldurun
Lütfen bu alanı doldurun
Gelecekteki Epson ürünleri, promosyonları, teklifleri ve etkinlikleri hakkında e-posta üzerinden bilgi almak isterim.

  1. Bu, örneğin, verileri işlemek için yeterli müşteri onayına sahip olmamak veya Privacy by Design (Tasarımda Gizlilik) kavramını ihlal etmek gibi, en ciddi ihlaller için uygulanabilecek maksimum para cezasıdır. Para cezaları için kademeli bir yaklaşım bulunur. Örneğin, bir şirket, kayıtları düzenli tutmadığı, bir ihlal durumu hakkında denetleyici kurum ve bilgi sahibine bilgi vermediği ya da bir etki değerlendirmesi yapmadığı için %2 oranında cezalandırılabilir,